จีน เวียต ปินส์ แย่งเกาะกันกลางทะเลไกล ทำไงดี

กฎหมายทะเลโลภมากของพวกฝรั่งนักล่าอาณานิคมกำลังสร้างความบาดหมางใหญ่ในอาเซียนและทั่วโลก เช่นกำหนดว่าน่านน้ำเศรษฐกิจจะต้องยาวออกจากฝั่งเท่าโน้นเท่านี้ ส่งผลให้ประเทศทั้งหลายต้องการเป็นเจ้าของเกาะเล็กๆ หยุมหยิม กลางทะเลห่างออกไปหลายร้อยไมล์ ก็เพราะจะได้เคลมพื้นที่รอบๆ ได้อีกมาก นั่นไง เข้าใจไหม

.

คถท. ถ้าได้เป็นประธาน UN จะกำหนดว่า k=A/B/L เมื่อ เอคือพื้นที่เกาะ บีคือพื้นที่ประเทศแม่ แอลคือ ระยะทางของเกาะที่ห่างจากฝั่งประเทศ... ถ้าเคมีค่าน้อยกว่าสักประมาณ ๑๐๐ ให้เป็นเขตเสรีที่คนสัตว์ทั่วโลกเข้ามาอยู่ได้ และปกครองตนเอง ในความคุ้มครองของ ยูเอ็น จนกว่าจะนำเสนอข้อมูล ประกาศตนเป็นประเทศอิสระ

.

ถ้าเคมีค่า ระหว่าง ๑-๑๐๐ ก็ค่อยมาว่ากันอีกที่ อาจบริหารแบบแบ่งจ่ายภาษี (ตามระบบอาณานิคมฝรั่ง ๕๕๕)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)