การใช้ไบโอฟิล์ม 200 ปรับสภาพน้ำลดการฟุ้งกระจายละอองของยาฆ่าหญ้าและสารพิษ

การใช้ไบโอฟิล์ม

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมนับว่าเป็นอาชีพที่ยากลำบากแล้ว แถมยังต้องมีองค์ความรู้ในหลายๆด้านในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของดิน เรื่องน้ำ เรื่องปุ๋ย เรื่องสภาพภูมิอากาศ เรื่องโน่น นี่ นั่น อีกเยอะแยะมากมาย นอกนั้นในห้วงช่วงหน้าแล้งก็จะมีปัญหาแย่งกันวิดน้ำ สูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่คลองย่อยและทอยน้ำเข้าไปสู่แปลงนา ต้องแย่งน้ำกัน แย่งพื้นที่ในการวางท่อเพราะว่าท่าน้ำนั้นบ้างก็เล็ก บ้างก็แคบ ต้องรอคิว แต่ความต้องการใช้น้ำของพืชส่วนใหญ่จะสวนทางกันคือ พืชต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ดังนั้นจึงอดไม่ได้ที่ชาวบ้านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแย่งน้ำ

ดังนั้นในห้วงช่วงนี้จึงมีแต่ผู้คนสนใจในเรื่องของการใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์นำมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องพืชที่ขาดแคลนน้ำ หรือกำลังรอน้ำที่วิดเข้ามาสู่แปลงเรือกสวนไร่นากันมาก หลังจากที่ได้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ มก. ทั้ง

แต่วันนี้อยากจะบอกประโยชน์อีกด้านหนึ่งของญาติห่างๆ ของเจ้าโพลิเมอร์ (

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศ และแสงแดดความเห็น (0)