ความรู้"ปาท่องโก๋"จากผู้ที่ถูกสัมภาษณ์

ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge)

จากผู้ที่ถูกการสัมภาษณ์ 3 ท่าน

คนที่ 1 การทำปาท่องโก๋แบบกรอบนอกนุ่มใน

นางจิราพร ขาวเขียว

4/1 หมู่ 5 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช

- อาชีพ ค้าขาย

- คำถามที่ใช้ในการถาม

1. ส่วนประกอบของการทำปาท่องโก๋

2. วิธีการทำปาท่องโก๋

ตอบกลับมาว่า

ส่วนประกอบ

1. แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว

2. น้ำเปล่าสะอาด

3. เกลือป่น

4. โซเดียมไบคาร์บอเนต

5. ผงฟู

6. ยีสต์

7. น้ำมันปาล์ม

วิธีทำ

1. เตรียม แป้งสาลีอเนกประสงค์ + ผสมเข้ากันกับ (โซเดียม,+ผงฟู,+ยีสต์) พักไว้

2. เตรียมน้ำ โดยนำน้ำเปล่าผสมกับเกลือ ผสมให้เข้ากัน

3. (ให้นำส่วนของแป้ง, และส่วนของน้ำที่เตรียมไว้ นำมาผสมให้ เข้ากัน )โดยการคลุกเคล้า หรือการนวดเบาๆ แล้วหมักแป้งทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง (นำมาทอดได้ตามขั้นตอน)

วิธีสังเกตง่ายๆ คือ สังเกตจากแป้งจะมีฟองอากาศมาก ก็สามารถนำมาทดลองทอดได้

4. ควรใช้น้ำมันปาล์มในการทอดและน้ำมันที่เหลือแต่ละครั้งควรนำมากรอง ด้วยผ้าขาวบางทุกครั้งก่อนที่จะนำมาทอดใหม่ และควรเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดบ่อยๆ

__________________________________________________________________________________________________


คนที่ 2 การทำปาท่องโก๋แบบกรอบนอกนุ่มใน

- นายศศิวงค์ ใจสบาย

4/1 หมู่ 5 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช

- คำถามที่ใช้ในการถาม

1. ส่วนประกอบของการทำปาท่องโก๋

2. วิธีการทำปาท่องโก๋

ตอบกลับมาว่า

ความรู้ในเรื่องของปาท่องโก๋ ก็จะเหมือนกันกับของผู้ให้ความรู้ท่านที่ 1 นางจิราพร เพราะเนื่องจากท่านนี้เป็นบุตร ของนางจิราพรจึงมีความรู้เกี่ยวกับปาท่องโก๋ที่เหมือนกัน เรียนรู้มาจากการช่วยแม่ทำปาท่องโก๋ขาย จนเกิดประสบการณ์ ส่วนประกอบ และวิธีการทำก็เหมือนกัน

_____________________________________________________________________________________________


คนที่ 3 การทำปาท่องโก๋แบบทานเองในครอบครัว

- นางไพรวัน กุละวงษ์

36/2 หมู่ 1 ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

- อาชีพ ทำสวน

- คำถามที่ใช้ในการถาม

1. ส่วนประกอบของการทำปาท่องโก๋

2. วิธีการทำปาท่องโก๋

ตอบกลับมาว่า

ส่วนประกอบ

1. แป้งสาลีอเนกประสงค์

2. ไข่ไก่

3. เกลือ

4. น้ำ

5. ยีสต์

6. น้ำมันพืช

7. น้ำตาล

8. ผงฟู

วิธีทำ

1. ผสมยีสต์ ผงฟูและแป้ง รวมกันแล้วพักไว้

2. ละลายน้ำตาล เกลือ ในน้ำ เติมน้ำมันพืช ไข่ไก่ คนให้เข้ากันดี

3. ใส่ส่วนผสมของเหลวลงในส่วนผสมแป้ง นวดให้เข้ากัน พักแป้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

4. ตัดแป้งเป็นแท่งยาวๆ ประกบแป้งเข้าหากัน นำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัด


#ขอขอบคุณทั้ง 3 ท่านที่สละเวลาในการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาเป็นความรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปาท่องโก๋ ขนมกินเล่น แต่อิ่มจริงความเห็น (1)

ความรู้มีประโยชน์มาก ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ