จัดห้องเรียน (11 พฤษภาคม 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ไปช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียนห้อง ป.1/1 ซึ่งอันดับเเรกทำความสะอาดห้องก่อน จากนั้นจึงมาวางแผนผังโต๊ะของนักเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยงว่านักเรียนมีกี่คน จะจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งอย่างไร แต่ครูพี่เลี้ยงบอกว่าต้องัดให้นั่งเดี่ยว เพราะถ้านั่งเป็นคู่เด็กจะคุยกันละควบคุมชั้นเรียนได้ยาก พอจัดโต๊ะนักเรียนเสร็จแล้วก็จัดช้นวางของให้นักเรียน จากนั้นทำการจัดป้ายนิเทศ ทั้งป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนและป้ายนิเทศที่ได้รับผิดชอบ นั่นก็คือป้ายนิเทศหน้าห้องท่านผู้อำนวยการ ซึ่งครูพี่เลี้ยงได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นคนไปหาข้อมูลมาติดบนป้ายนิเทศ โดยป้ายนิเทศข้างกะดานนั้นตกลงกันว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพราะใกล้จะมาถึงแล้ว ส่วนป้ายหน้าห้องท่านผู้อำนวยการที่ห้องเราได้รับผิดชอบนั้น ครูพี่เลี้ยงท่านอยากให้มันเป็นข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาะที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ่านได้ ดิฉันจึงเสนอให้เป็นเรื่องโรคไข้เลือดออก เพราะว่าต่อจากนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เรื่องโรคไข้เลือดออกน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้

นอกจากงานจัดห้องเรียนและจัดป้านิเทศในวันนี้แล้ว ยังมีงานตกแต่งห้องเรียนด้วยแผ่นป้ายประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนเป็นคนออกแบบให้ โดยท่านผู้อำนวยการให้ทำแผ่นป้ายนี้ให้มีขนาดภาษาอังกฤษตัวใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน แต่ให้คำแปลที่เป็นภาษาไทยมีขนาดเล็กๆ เพื่อให้เด็กลองอ่านภาษาอังกฤษไปก่อน ถ้าไม่รู้ความหมายจริงๆค่อยให้เด็กวิ่งเข้าไปอ่านคำแปล

ท่านที่ปรึกษามาคอยตรวจเยี่ยมการทำงานขงครูตลอด และครูทุกคนก็ทำงานกันแบบกระตือรือร้นมาก วันนี้ท่านที่ปรึกษายังบอกไว้ว่า ให้ช่วยครูดูเด็กด้วย แล้วก็ดูครูเวลาที่ครูเขาทำอะไร เขาสอนเด็กยังไง เพราะช่วงฝึกสนจะเป็นช่วงที่ได้อะไรเยอะสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เริ่มแล้วนะ ชีวิตคุณครู ;)...