หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2) -เอกสารบรรยายธรรมาภิบาลภาคเอกชน

สำหรับท่านที่่่สนใจเอกสารบรรยาย "ธรรมาภิบาลภาคเอกชน" ของดร.ดนัย เทียนพุฒ ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2)

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สามารถดาวโหลดได้แล้วครับ

เอกสารบรรยาย ธรรมาภิบาลภาคเอกชน ของดร.ดนัย เทียนพุฒ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)