รำลึกถึง ปู่ ย่า ตายาย

วันนี้ เป็นวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ (สำคัญอยู่ที่ วันพฤหัส ข้างขึ้น เดือน ๖) เป็นวันที่ ญาติพี่น้องมาทำพิธีไหว้ ปู้ ย่า ตา ยาย เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีเครื่องบูชาคือข้าวตอก เทียน หมากพลู ขนมโค ไก่ แพะ (สำหรับไก่ แพะ ขึ้นอยู่กับลูกหลานที่จะบนบานให้ได้อย่างสิ่งที่หวังแล้วมาแก้บนกัน) จะทำพิธีประมาณ ๖ โมงเย็น เสร็จพิธี ลูกหลานก็ตั้งวงกินอาหารร่วมกัน (นับเป็นพิธีหนึ่งที่มีกุศโลบายให้ลูกหลานได้มาเจอกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน krittapolความเห็น (0)