​ฉันเชื่อมั่นในเป้าหมายของตัวเอง

ตอนนี้หนทางในการทำความฝันของเราชัดมากขึ้น แต่ระหว่างทางที่ลาดชันนั้นต้องอาศัยทั้งความวิริยะ อดทน มุ่งมั่น แต่หากไม่ลงมือทำมันอย่างสม่ำเสมอ แบบหยุดไม่ได้ และทำให้ต่อเนื่องเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำเป็นประจำ จะสำเร็จได้ไหม? จึงเป็นคำถามต่อมาให้ตัวเองเพื่อหาคำตอบ

หนทางการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล นั้นต้องผ่านด่านยาก ไปทีละด่าน เหมือนเล่นเกมส์ แต่เป็นเกมส์ในชีวิตจริง สำหรับด่านแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้ในตอนนี้ของดิฉันคือ การสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านอย่างเร็ว

ช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสทดสอบความเชื่อของตัวเองให้ชัดมากขึ้นจากความเมตตาของ ดร.ป๊อบ และ อ.เดียร์ ค่ะ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเป็นกรณีศึกษาในการใช้เทคนิค NLP หัวข้อ Believe อีกครั้ง กับ อาจารย์ทั้งสองท่าน โดยเริ่มจากการสำรวจนพลักษณ์ของตัวเอง จาก Social style, Coping style และ Emotional style ของดิฉัน เป็นแบบ Assertive, Positive outlook และ Heart ตามลำดับค่ะ ลองเลือกลักษณ์ ที่คิดว่าใช่ตนเองมากที่สุด ดิฉันเลือก 4 -7-9 และสรุปสุดท้าย คิดว่าตนเอง ลักษณ์ 7

credit: https://www.pinterest.com/RaquelTwin2/tipolog%C3%ADas/


อ.ป๊อบ : ลองหลับตา แอนตั้งใจจะทำอะไร?

ดิฉัน: อยากทำแบบฝึกหัดไอเอลให้ได้ทุกวัน

อ.ป๊อบ: มีความรู้สึกตั้งใจอยู่ตรงไหน หัว-อก-ท้อง ?

ดิฉัน: บริเวณอก ไหล่

อ.ป๊อปถามทวนซ้ำ 3 รอบ แต่ความรู้สึกหนักๆนั้นเบาลง จาก 8 เหลือประมาณ 1-2 ในรอบที่สาม ต่ำลงจากตำแหน่งอก ไหล่ อ.ป๊อบสรุปว่าบริเวณอกไหล่ นั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์เศร้า จากนั้นจึงได้ให้ทำการเคาะจุดต่างๆ(ดิฉันได้ทำบางจุด) ดังนี้

credit: http://energytherapysolutions.com/what-is-eft/eft-tapping-procedure/

ลำดับแรกทำ Emotional freedom techniques: EFT (Tapping) เคาะบริเวณตำแหน่ง (มือ กลางศรีษะ กระดูกบริเวณcollar bone ลิ้นปี่ ข้อเท้าด้านใน) โดยทำทีละตำแหน่ง พร้อมหายใจออกยาวๆ พูดทวน “แม้ว่าเราจะเศร้า เราจะตั้งใจ เปิดใจ ยอมรับตัวเอง....เปิด”

ต่อมาทำ EFT (Tapping) เคาะบริเวณตำแหน่ง (มือ กลางศรีษะ กระดูกบริเวณcollar bone ลิ้นปี่ ข้างลำตัว ข้อเท้าด้านใน) โดยทำทีละตำแหน่ง พร้อมหายใจออกยาวๆ พูดทวน “แม้ว่าเราจะเศร้า เราจะตั้งใจ เปิดใจ ยอมรับตัวเอง....เคลียร์”

ลำดับที่สามทำ EFT (Tapping) เคาะบริเวณตำแหน่ง (มือ กลางศรีษะ กระดูกบริเวณcollar bone ลิ้นปี่ ข้างลำตัว ข้อเท้าด้านใน) โดยทำทีละตำแหน่ง พร้อมหายใจออกยาวๆ พูดทวน “แม้ว่าเราจะเศร้า เราจะตั้งใจ เปิดใจ ยอมรับตัวเอง....Flow”

อ.ป๊อบบอกเสตปต่อไปว่า “กำลังจะไปจับที่ Believe ด้วยการก้าว 5 ก้าว ให้หลับตา วางมือไว้ด้านข้างลำตัว เปิดใจ แล้วก้าวทีละก้าว” และให้พูดทวนข้อความ

ก้าวที่ 1 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีคุณค่าสำหรับเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (4)

ก้าวที่ 2 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราพร้อมที่จะทำเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (3)

ก้าวที่ 3 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราคิดว่าเป้าหมายนี้มีคุณค่ากับชีวิตเราจาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 4 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีความมั่นใจที่จะไปถึงเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (3)

ก้าวที่ 5 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีความสามารถสูงสุดที่จะทำได้จาก 1-5 ? (4)

จากนั้นถอยหลังกลับทีละก้าว

ก้าวที่ 4 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีความมั่นใจที่จะไปถึงเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (4)

ก้าวที่ 3 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราคิดว่าเป้าหมายนี้มีคุณค่ากับชีวิตเราจาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 2 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราพร้อมที่จะทำเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (4)

ก้าวที่ 1 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีคุณค่าสำหรับเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (4)

อ.ป๊อบจัดลำดับ prototype เพื่อเรียงลำดับ Value โดยให้นั่ง และแบมือสองข้างในระดับเดียวกันและให้เลือกตอบ

ยกตัวอย่าง รอบที่ 1 มือซ้ายคือ เป้าหมาย มือขวาคือ คุณค่า ดิฉันเลือก ความหมาย สรุปทั้งหมด 5 รอบได้ดังตาราง

ตำแหน่งวางกระดาษ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

มือซ้าย

มีความหมาย√

มีความหมาย

ความสามารถสูงสุด√

มีเป้าหมาย√

มีความหมาย

มือขวา

มีคุณค่า

มีเป้าหมาย√

มีความหมาย

ความสามารถสูงสุด

มีเป้าหมาย√

สรุป ดิฉันให้ความสำคัญที่ เป้าหมาย

ลำดับต่อไปคือการสร้างเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับความเชื่อ อ.ป๊อบให้ยืน หลับตา และเดินทีละเก้าอีกครั้ง พร้อมกับให้นึกถึงเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีต ที่มีเป้าหมายและทำได้สำเร็จ

ก้าวที่หนึ่ง ขณะเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ปีสอง ได้ทำกิจกรรมในชุมชน ทำด้วยความตั้งใจ ไม่กลัว ทำได้แน่ๆ

ก้าวที่สอง ช่วงเวลาที่ทำวิจัยตัวจบ ป โท รู้สึกเหนื่อย แต่หยุดไม่ได้ ใช้เวลาทำตัวจบไม่ถึงหกเดือน

ก้าวที่สาม สมัยเป็นนักกีฬาโรงเรียนวัยปฐม สามารถทำได้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต รู้สึกสนุกไปกับมัน

สรุปเป้าหมายนี้มีคุณค่า คือ ไม่กลัว ผ่านไปได้แน่ๆ ทำด้วยความมั่นใจ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สนุก ได้คำภาวนา “ทำทุกวัน อย่าหยุด ทำได้แน่ๆ”

จากนั้นประสานความเชื่อต่อ โดยหลับตา วางมือไว้ด้านข้างลำตัว แล้วก้าวทีละก้าว พร้อมทวนความเชื่อของตนเองครั้งสุดท้าย

ก้าวที่ 1 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีคุณค่าสำหรับเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 2 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราพร้อมที่จะทำเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 3 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เราคิดว่าเป้าหมายนี้มีคุณค่ากับชีวิตเราจาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 4 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีความมั่นใจที่จะไปถึงเป้าหมายนี้จาก 1-5 ? (5)

ก้าวที่ 5 เราจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทุกวัน เรามีความสามารถสูงสุดที่จะทำได้จาก 1-5 ? (5)

ดิฉันใช้เวลาใน session ครั้งนี้ประมาณ 30 นาที (เวลาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะ) รู้สึก โล่ง เบา ยิ้มได้อย่างเป็นสุข และสามารถตระหนักถึงเป้าหมายของตนเองลงมือทำมันได้อย่างไม่ฝืน

ข้อมูลสนับสนุน

Self-efficacy อ่านต่อได้ที่ https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html

EFT อ่านต่อได้ที่ http://energytherapysolutions.com/what-is-eft/eft-tapping-procedure/

นพลักษณ์ อ่านต่อได้ที่ https://www.enneagraminstitute.com/


ขอบคุณค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ มี อ.ใกล้ ๆ กันให้ได้รู้จักตัวเองลึกซึ้งเพิ่มขึ้น พัฒนาไปสู่เป้าหมายชัดเจน ไวขึ้นแน่ ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ คุณหมอธิ ^ ^ แอนจะพยายามค่ะ รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากค่ะที่มีพี่ๆ อ. ที่เป็นกัลยาณมิตรคอยสอนและให้กำลังใจกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณเพ็ญศรีและ อ.ต๋อยด้วยนะคะ :)

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจครับ

ภาษาอังกฤษไม่ยาก

ต้องฝึกบ่อยๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ อาจารย์ขจิต แอนกำลังพยายามค่า แต่ยากจริงๆค่ะ :)