วันนี้ประชุม เริ่ม เข้าเกียร์งานวิจัย ฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด

โครงการวิจัย รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลังจากเป็นที่แน่นอนว่า ได้รับการสนับสนุนให้ทำโครงการวิจัยนี้ แต่ยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการ ทีมวิจัย เราไฟแรงมาคุยกันก่อนว่าอะไรทำได้บ้าง

และ เราต้องรายงานความก้าวหน้าอะไร

ครึ่งวันเช้า 10 พ.ค.59 เราสรุปกันได้ว่า

1) ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม เพราะ ตั้งแต่เริ่มทำข้อเสนอ จนถึงวันที่ อนุมัติให้ทำ เชื่อว่าโลกมันวิ่งไปข้างหน้าหมดแล้ว (ไม่รู้ว่า เราล้าหลัง หรือ ใคร

วิ่งไม่ทันโลก)

2) ทำความชัดเจนของ กรอบการวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย ว่า เราต้องการคำตอบอะไร ตามโจทย์การวิจัย

3) คำตอบ หรือ Solution ที่เป็น หัวใจ เราคือ การ Up Scale มูลค่าเพิ่มของธุรกิจครอบครัว

เรามี "คำตอบเลาๆ อย่างไรบ้าง" และ ถ้าทบทวนวรรณกรรม คงชัดเจนขึ้น

รูปต่อไปนี้ เป็น "โมเดลการคิดของทีมวิจัย แม่สอด" ครับ (ต้องขออภัย ที่ใช้คำย่อ นะครับ เมื่่อโครงการลงภาคสนามแล้วจะขยาย

ความให้เข้าใจ อดใจรอหน่อย นะครับ)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)