สุขอยู่ที่ใจ

สุขอยู่ที่ใจ

สุขอยูที่ใจ

สุขอยู่ไหน ที่ใจหรือ

หน้าตารู้ เป็นไฉน

เป็นแค่อารมณ์ หรือไร

ตั้งอยู่ แล้วสิ้นไป ไม่คงทน

ชั่ววูบวาบแว่บเดียวก็ยังอยาก

สุขมันมากยอมได้เพียงชั่วครู่

สุขอย่างไหนถาวรฉันอยากรู้

มันทุกข์อยู่ สุขอยู่ ชั่วครู่ยาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์ความเห็น (0)