CADL_KM-GE_๕๙-๐๒ : เรียนรู้วิธีจับประเด็นจาก รศ.ดร.จิตเจริญ ไชยาคำ (ปราชญ์ JJ) (๔) "I+I ไม่ใช่ II"


บันทึกที่ (๑) บันทึกที่ (๒)บันทึกที่ (๓)

ตั้งแต่เช้าถึงก่อนกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นตัวอย่างของรูปแบบการทำ KM อย่างง่าย ที่หัวใจอยู่ที่การ "จับประเด็น" และ "ถอดบทเรียนตนเอง" ให้ได้กระบวนการ เพื่อนำไปฝึกเขียนแนวปฏิบัติ ที่จะนำไปไว้ในคู่มือปฏิบัติงานฯ

อ. JJ ท่านจะแทรกเคล็ดวิชา สาระ และความสำคัญของการจัดการความรู้ หลังการ Check-in "นำเข้า" โดยเน้นสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีที่ผู้ฟังจะเอาไปปรับใช้ ... ผมจับประเด็นได้ดังนี้ครับ • เบื้องต้นของ KM คือ ดึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ในตนออกมาแลกเปลี่ยนกับคนอื่น .... ผมตีความว่าสำคัญที่สุด ๒ คำ คือ ความรู้ในตน (ภาษา KM เรียก Tacit K) และคำว่าแลกเปลี่ยน ... เหมือนง่าย แต่ถ้าไม่เปิดใจ ให้อภัย ให้โอกาส ก็ไปได้ยาก ....
 • ชอบที่สุดคือ คำพูดของปีเตอร์ ดรักเกอร์ ที่ท่านยกมา ที่ว่า ... เป้าหมายของการเรียนรู้ คือ เพื่อให้ทำงานอย่างฉลาดขึ้น ไม่ใช่เพื่อทำงานหนักขึ้น..."

 • อ.JJ ได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชา "การจัดการความรู้(สึก)(ตัว)" หรือ "KM แบบใจสั่งมา (ธรรมชาติ)"
 • หากเปลี่ยนคำตามวงเล็บจะได้เคล็ดวิชา "การจัดการความรู้สึก" "การจัดการความรู้ตัว" และ "การทำ KM ให้เป็นธรรมชาติ"
 • เคล็ดวิชานี้ประกอบด้วย 8T ได้แก่
  • Trust (ได้ใจ) ... ในมุมของการเรียนรู้ ผมตีความว่า ท่านหมายถึง "เปิดใจ"
  • Take (ลดการรับ) ...ข้อนี้น่าจะหมายถึง ทำเอง ตักตวงเอาความรู้ด้วยตนเอง ลดการรับความช่วยเหลือ
  • Team (CoP) ... CoP คือ Cooperation of Practice หมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นศัพท์ของนักจัดการความรู้
  • Transfer (ถ่ายทอด) ... ผมตีความว่า เป็นความพร้อมที่แบ่งปันความรู้
  • Tell (เล่าเรื่อง)
  • Target (เป้าหมาย) คือ มีเป้าหมายร่วมกัน
  • Think (คิดเชิงบวก)
  • Tacit (ความรู้ฝังลึก) ... คือ ความรู้ที่จะถูกจัดการ
 • ท่านบอกว่า หากทำ KM ได้ถูกต้อง KM จะเป็นเครื่องมือในการ...
  • ผ่อนแรงในการเรียนรู้และทำงาน
  • สร้างพลังทวีคูณ
  • สร้างความสัมพันธ์อันดี
  • ดึงความรู้ทั้งภายในภายนอกมาใช้
  • ถึงศักยภาพของคนมาใช้
  • นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
 • Learning Organization หรือ LO คือ องค์กรที่ทุกคนค้นพบวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และนำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับ/ปรุง/ต่อยอดพัฒนาตน/คน/งาน เพื่อพัฒนาความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ
 • เป้าหมายของทั้ง KM และ LO คือ งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้เป็นจริง

กิจกรรมที่ ๓ KM "I+I ไม่เท่ากับ II"


มีสองกิจกรรมย่อย ในกิจกรรมนี้

 • อ. JJ บอกทีมงานแจกกระดาษ A4 ให้ทุกคนเขียน คำตอบว่า I+I =?
 • และเปิดรูปหลอกตาดังภาพด้านล่าง แล้วถามว่า เห็นอะไรในรูป แล้วให้เขียนลงในกระดาษ โดยเปิดไว้ให้ดูเพียง ๑๐ วินาที เท่านั้น


ที่มา: www.optical-illusion.org หรือคลิกที่เว็บนี้ครับ


 • ท่านสรุปว่า KM ที่ถูกต้องนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน และรวมกันนั้น จะได้มากกว่าการสิ่งหนึ่งมาบวกกับสิ่งหนึ่ง แต่หมายถึงการนำ "ปัญญา" มารวมกับ "ปัญญา" เกิดเป็นเป็น "ปัญญา" จาก "องค์รวม" ร่วมกัน

จากสไลด์นี้ ผมตีความว่า

 • ให้มองคนในแง่ดีเสมอ .... เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้าง ยังน่าดู เรื่องที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
 • สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ทำ "ให้ได้คิด ไม่ใช่แค่ "ปลุก" แต่ต้อง "ปลูก" ไม่ใช่เพื่อ "องค์กู" แต่เพื่อ "องค์กร"
 • ให้สร้าง Ba เพื่อเรียนรู้ ปลุกองค์กู ร่วมกันก้าวสู่การปลูกวัฒนธรรมขององค์กร

สรุปบันทึกนี้แล้ว ผมย้อนมองการทำงานด้านการส่งเสริม KM ใน GE ที่ผ่านมาของตนเอง ดูเหมือนจะเกิด trust take team transfer tell target think และ tacit ในระดับกลุ่มงานเท่านั้น ส่วนการสานความสัมพันธ์อันดีในองค์กรนั้น ที่ GE มีสิ่งนี้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นธรรชาติอยู่แล้ว วิถีการทำงานแบบลุยและสร้างทีมบุก แทนที่จะดี กลับทำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นด้วยซ้ำ ... อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มีการสนับสนุนให้มี CADL ต่อไป แต่การหนุนสร้างเด็กดีฯ ด้วยการหนุนครูดี ของ GE ที่ผ่านมา ก็กำลังออกผลเป็นคนคน ให้เราภูมิใจ และมีกำลังใจสู้ต่อไป เท่าที่ทำได้อย่างมีความสุข ...

หมายเลขบันทึก: 605975เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2016 23:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2016 20:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี