160504-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Spiritual & spirituous & Spirit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Spiritual adj. (ออกเสียง ‘t’ เหมือน ‘ch’)

เกี่ยวกับ/ประกอบด้วย/มีลักษณะของ ‘spirit(จิตใจ)

แตกต่างจาก สิ่งที่เป็นทางกายภาพ

‘Our pastor (บาทหลวง) is a spiritual man.’

'His pain was more spiritual than physical.’

Spirituous adj. เป็นคำโบราณและใช้เป็นทางการ

หมายถึง ประกอบด้วย alcohol จำนวนมาก ‘spirituous beverages’

ซึ่ง ‘beverage’ เป็น นาม ส่วนใหญ่ใช้ในทางการค้า หมายถึง ‘a drink other than water.’


Spirit นาม

(KEMD)

ให้คำแปล 'spirit' -นาม = “น้ำใจ” = ‘a principle’ หรือ ‘emotion’ ที่ผลักดันให้บางคนกระทำ

‘The spirit of kindness seems to be lacking in the world nowadays.’

หรือ “จิตใจ” = ‘a person’s mind’ หรือ ‘personality’ หรือ ‘will’ หรือ ‘thought’

ที่ยังคงอยู่ ถึงแม้ร่างกายได้ตายไปแล้ว

‘Our great leader may be dead, but his spirit still lives on, the spirit world.’

‘Evil spirit have taken possession of him.’

หรือ “ความมุ่งมั่น” = ‘liveliness’ หรือ ‘courage’ เช่น ‘He acted with spirit.’

ให้คำแปล 'spirited' -adj. = “ซึ่งมุ่งมั่น” = ‘full of courage’ เช่น

‘He was a warmhearted, generous-spirited man.’

‘A spirited campaigner for woman’s rights.’

ให้คำแปล 'spiritedly' -adv. = “อย่างมีชีวิตชีวา” หรือ “อย่างกล้าหาญ”

ให้คำแปล 'spirits' -นาม = “อารมณ์” = ‘a person’s mood’ เช่น

‘He’s in good/high/low spirits.’ (หมายถึง เขามีความสุข/ชื่่นบานมาก/เศร้าสลด)

‘This news may raise his spirits.’

หรือหมายถึง “เหล้า” ‘alcoholic drink’ เช่น whisky, gin, vodka.

ให้คำแปล 'spiritual' -adj. = “ซึ่งเกี่ยวกับจิตใจ/ซึ่งเกี่ยวกับศาสนา”

= ‘of one’s spirit or soul’ ‘of one’s religious believe.’

เช่น ‘The spiritual values of life.’

‘I’m responsible for his spiritual welfare.’

ให้คำแปลคำใกล้เคียง เช่น ‘Spirit level นาม

หมายถึง เครื่องวัดระดับความราบเรียบของผิวหน้า (น้ำเที่ยง)


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)