​วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในอนาคต

วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ยังคงมีปัญหา ในเรื่อง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของราคาน้ำมันที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลโดยตรงในด้านการค้าระหว่างประเทศและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของแต่ละประเทศที่มีอัตราลดต่ำลง ทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าเพราะเศรษฐกิจโลกในทุกวันนี้มีการค้าที่เสรี มีการติดต่อค้าขายลงทุนร่วมกัน หากประเทศหนึ่งมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบกับประเทศอื่นๆด้วย และเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริการและประเทศจีนที่ยังไม่มั่นคงก็จะทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนามีการชะลอตัวการเติบโต การค้าที่ขาดสภาพคล่องทำให้ขาดดุลทางการค้า และเกิดการว่างงานในอัตราที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินขึ้นในอนาคต อาจมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ่นมากกว่าเดิม เพราะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกัน เช่น หากในอนาคตมีวิกฤตการณ์ทางการเงินใหญ่อย่าง วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์เกิดขึ้นอีกครั้งขาดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Financeความเห็น (0)