160503-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Speed


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Speed เป็นได้ทั้ง นาม และ กริยา

(CCD) อธิบาย การใช้ ‘speed’ เป็น นาม

หมายถึง อัตราความเร็ว ที่ บางคนหรือบางสิ่ง เคลื่อนที่

‘He increase his speed to 115mph.’

‘…. The speed of light.’

บ่อยครั้งใช้ ‘speed’ กับ วลี บุพบท เริ่มต้นด้วย ‘at’ หรือ ‘with’

สามารถกล่าวว่า บางคนหรือบางสิ่ง เคลื่อนที่ ‘at a particular speed’

‘He goes no driving at the same speed.’

‘The bullets hit Popescu at the speed of 1,350 feet per second.’

ถ้าต้องการเน้นว่า บางสิ่งเคลื่อนที่เร็วแค่ไหน สามารถใช้ ’at’ และ adj. ให้นำหน้า ‘speed’

‘I drove at great speed to West Bank.’

‘A plane flew low over the ship at lightning speed.’

ถ้าต้องการเน้นว่า บางสิ่งเกิดขึ้นเร็วเพียงใด หรือทำเสร็จเร็วแค่ไหน สามารถใช้ ‘with’ และ adj. นำหน้า speed

‘The shape of that bodies changes with astonishing speed.’

‘They have succeeded in expanding their industries with remarkable speed.’

ในการใช้ ‘speed’ เป็น กริยา ในการเล่าเรื่อง ถ้าบางคน ‘speeds’ เพื่อไปที่บางแห่ง

หมายถึง พวกเขาเคลื่อนที่หรือเดินทางไปที่นั่นโดยเร็ว เมื่อใช้ ‘speed’

ในความหมายนี้ ต้องใช้รูป past tense และ past participle คือ ‘sped’

‘They sped along Main Street towards the highway.’

‘They drove through Port Philip and sped on down south.’

เมื่อบางสิ่ง ‘speed up’ หรือถ้าคุณ ‘speed it up’

หมายถึง มัน เคลื่อนที่/เกิดขึ้น หรือทำเสร็จได้ เร็วมากกว่า

‘They’re way ahead of us. Speed up.’

รูป past tense และ past participle ของ ‘speed up’ คือ ‘speeded up’

‘Tom speeded up and overtook them.’

‘The process is now being speeded up.’

(AHD) อธิบาย เกี่ยวกับ 'speed' ว่ามีคำพ้องความหมาย เช่น

hurry; hasten; quicken, และ accelerate.

ซึ่งต่างหมายถึง การดำเนินต่อไป หรือทำให้ดำเนินต่อไป อย่างรวดเร็ว หรือรวดเร็วมากกว่า

โดยที่ ‘speed’ อ้างอิงถึง การเคลื่อนที่หรือกระทำการ โดยทันที (swift)

‘The train sped through the countryside.’

‘Postal workers labored overtime to speed delivery of the holiday mail.’

ส่วน ‘Hurry’ แสดงนัย ของความเร็วในอัตราที่มากขึ้นจากปกติ จนสังเกตได้ชัด

บ่อยครั้งใช้กับความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน

Hurry, or you’ll miss the plane!’ ‘Don’t let anyone hurry you into making a decision.’

โดยที่ ‘Hasten’ เสนอแนะ ความเร่งด่วนและบ่อยครั้ง อย่างร้อนรนเร่งรีบอย่างไม่รอบคอบ

‘My doctor hastened to reassure me that the test were negative.’

‘His off color jokes only hastened his dismissal.’

ส่วนทั้ง ‘Quicken’ และ ‘Accelerate’ ต่างอ้างอิง การเพิ่มขึ้นของในอัตรา ของกิจกรรมการเติบโต หรือความก้าวหน้า

‘The skater’s breathing quickened as he neared the end of his routine.’

‘The runner quickened her pace as she drew near the finish line.’

‘The economic expansion has continued but is no longer accelerating.’

‘Heat greatly accelerates the deterioration of perishable foods.’

(WCD) อธิบาย เกี่ยวกับ 'speed' ว่ามีคำพ้องความหมาย เช่น

velocity, celerity

ที่ต่างอ้างอิงการเคลื่อนที่ หรือปฏิบัติการ อย่างรวดเร็วหรืออย่างแข็งขัน

โดยที่ “Speed” อาจใช้ได้กับกิจกรรม ทั้งที่เป็นของคนและที่ไม่ใช่คน

โดยเน้นที่อัตราต่อเวลา ที่ซึ่งบางสิ่งเดินทางหรือทำการ

‘The speed of automobile.’

‘The speed of thought.’

ส่วน “Velocity” เป็นคำทางเทคนิคมากกว่า

โดยทั่วไปใช้เพื่ออ้างอิงอัตราขั้นสูงของความเร็ว

‘The velocity of a projectile.’

ส่วน “Celerity” คำเก่า ส่วนมากใช้ทางวรรณกรรม

ปกติอ้างอิงถึง ปฏิบัติการหรือการเคลื่อนที่ของมนุษย์ และเน้นที่ความฉับไว หรือกิจกรรมที่เล็กน้อย

‘The celerity of his response.’

(CCD) อธิบาย ความหมายว่า เร็วของ “Speed”

มีคำอื่นที่คล้ายกันเช่น fast; quick; rapid, และ swift

โดยเน้นว่า ปกติจะไม่ใช้ ‘rapid’ และ ‘swift’ ในการสนทนา

ใช้ ‘fast’ ให้เป็นได้ทั้ง adj. และ adv. โดยไม่มีการสะกดเป็น ‘fastly’ ในรูป adv.

‘…. fast communication’ ‘I ran as fast as I could.’

การที่ ‘quick’ เป็น adj. (ปกติจะไม่ใช้เป็น adv.) เมื่อเป็น adv. จะมีรูปเป็น ‘quickly’

‘It is this muscle which gives us our quick, springing movements.’

‘I walked quickly up the passage.’

ในการสนทนา สามารถใช้ ‘quick’ ในรูป comparative ว่า ‘quicker’ เป็น adv.

‘I swam on a bit quicker

‘Goats could ruin a farmer’s field quicker than baboons.’

‘He began to speak more quickly.’

สามารถใช้ ‘quick’ ในรูป superlative ว่า ‘quickest’ เป็น adv. ได้ ทั้งในการพูดและเขียน

‘… and Freedman reacted quickest to head the ball into the net.’

ทั้ง ‘rapid’ และ ‘swift’ เป็น adj. และมีรูป adv. คือ ‘rapidly’ และ ‘swiftly’

‘Jobs tend to be plentiful at a time of rapid economic growth.’

‘They walked rapidly past the churchyard.’

‘… a swift decision.’

‘He walked swiftly towards home.’

เมื่อถามเกี่ยวกับ ‘speed’ ตามปกติใช้ ‘fast’ เมื่อถามถึงความเร็วของบางสิ่ง

‘How fast is the fish swimming?’

‘… looking out of the window to see how fast we were going.’

ใช้ ‘fast’ เมื่อบอกว่า ยานพาหนะคันหนึ่ง สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมาก

‘… a fast car.’

ตามปกติเราไม่ใช้ ‘fast’ เมื่อกล่าวเกี่ยวกับคน แต่สามารถใช้นำหน้าคำ เช่น ‘driver’ และ ‘runner’

เพื่อบอกว่าบางคนขับเร็ว หรือสามารถ วิ่งได้เร็ว

‘Not being a fast runner, I was glad I had parked close to the hall.’

ในความหมาย โดยไม่ชักช้า (without delay) สามารถแทนได้ด้วย

fast; immediate; quick; rapid; และ swift

‘I only got a fast return on my investment once.’

‘My immediate reaction was just disgust.’

‘They are pressing for a quick resumption of arms negotiations.’

‘… managers plagued by demands for rapid decisions.’

‘The response was swift and intense.’

สามารถใช้ ‘quick/rapid หรือ swift’ เพื่อกล่าวว่า บางสิ่งมีอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้น

‘…. A quick visit.’

‘You are likely to make a rapid recovery.’


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 605849เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2016 12:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤษภาคม 2016 12:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี