ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก 2560

การวิจัยสุขภาพช่องปากรองรับ practice based on evidence

OHresStrategy1May2016.pdf ยุทธศาสตร์การวิจัยนี้ประกอบด้วยสถานการณ์ด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และหัวข้อการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก โดยเน้นการพัฒนาเชิงระบบ จึงสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางการวิจัยด้านสุขภาพช่องปากของหน่วยงานสังกัดอื่นๆ ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)