ลงชุมชนครั้งที่ 9

วันที่ 27 เมษายน 2559

น้ำยาล้างจาน โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อ นางฉลวย ธรรมรักษากุล เป็นผู้สอน

วัสดุอุปกรณ์

  • N 70 1 กิโลกรัม
  • เกลือ ½ กิโลกรัม
  • กรดไขมันปาล์ม ½ กิโลกรัม
  • น้ำหอมกลิ่มมะนาว 25 ซีซี
  • น้ำสะอาด 10-12 ลิตร

วิธีทำ

1.นำ N 70 และเกลือผสมกันคนให้เข้ากันจนขาวข้น แล้วเติมน้ำ ประมาณ 1 ลิตร คนต่อไปจนเป็นเนื้อเดียวกัน


2. เติมกรดไขมันปาล์มคนให้เข้ากัน


3.ค่อยๆเติมน้ำส่วนที่เหลือคนขนกลายเป็นเนื้อเดียว


4 .แล้วเติมน้ำหอม พักไว้ 6 ชั่วโมง ฟองจะยุบแล้วบรรจุใส่ภาชนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรีความเห็น (0)