ลงชุมชนครั้งที่ 8

วันที่ 26 เมษายน 2559

น้ำยาซักผ้า โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อ นางฉลวย ธรรมรักษากุล เป็นผู้สอน

วัสดุอุปกรณ์

  • N 70 1 กิโลกรัม
  • เกลือ ½ กิโลกรัม
  • ไขมันปาล์ม ½ กิโลกรัม
  • น้ำหอม 25 ซีซี
  • น้ำยาขจัดคราบ 120 ซีซี
  • น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ

1. ใส่ N 70 1 กิโลกรัมลงในถัง คนตามเข็มนาฬิกาหรือตามที่ถนัดก็ได้


2. ใส่เกลือ ½ กิโลกรัม คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน


3. เทน้ำสะอาด 1 ลิตร แล้วคนไปเรื่อยๆ


4. ใส่ไขมันปาล์ม ½ กิโลกรัม คนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน


5. ค่อยๆเทน้ำสะอาดที่เหลือจนหมด


6.ใส่น้ำยาขจัดคราบ


7. ใส่น้ำหอมลงไปแล้วแต่กลิ่นที่เราเลือกใช้ ทิ้งไว้ 6 ชม. ให้ฟองยุบหลังจากนั้นก็นำมาใช้ได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรีความเห็น (0)