Live broadcasting บันทึกการถอดความรู้จากประสบการณ์

ช่วงนี้การทำ Live broadcasting ค่อนข้างจะเป็นสมัยนิยมของคนยุคศตวรรษที่ 21 เพราะทุกคนสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้มากกว่าเป็นผู้รับความรู้ มีเว๊ปไซด์ที่น่าสนใจอยู่หลายที่ เช่น https://blab.im ที่สามารถทำการถ่ายทอดสด และเชิญคนอื่นๆในอินเตอร์เน็ทมาร่วมวงสนทนา และเชื้อเชิญให้คนเป็นร้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด สามารถที่จะเขียนถามวิทยากรและให้ความชื่นชอบกับวิทยากรได้ หลักสำคัญของการทำการพูดสนทนานี้คือ เราไม่ควรที่จะลืมผู้ฟัง การใช้จิตวิทยาของผู้พูดในการดึงผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญมาก มิฉะนั้นคนฟังจะไม่รู้สึกว่าเขามี Engagment แค่รับฟังการบรรยายเท่านั้น วิทยากรกับผู้ฟังไม่ควรมีความรู้ห่างกันมากตามหลักของกระบวนกร ทุกคนควรเป็นวิทยากรได้ อีกส่วนที่สำคัญคือการบันทึกสิ่งที่พูดและสามารถให้ทุกคนกลับมาชมได้อีก Rerun นอกจากนี้แล้วความแตกต่างระหว่างการทำ Camfrog กับ Blab คือ สาระการนำสิ่งที่มาพูดคุย จะสังเกตได้ว่าคนที่มาพูดของ Camfrog ส่วนใหญ่จะพูดเรื่อง ความสนุกสนาน ดนตรี ไม่มีสาระมากพอที่จะทำให้ผู้ฟังนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ทำอย่างอื่นได้ การถ่ายทอดความรู้ด้วย Blab สามารถที่จะนำไฟล์ภาพจาก Powerpoint ขึ้นได้ก็จะทำให้เนื้อหาเป็นวิชาการมากขึ้น เครื่องมือนี้สามารถเป็นเครื่องมือทาง KM ที่ดีอย่างหนึ่งในอนาคต ตัว Blab สนับสนุนการนัดหมายการเข้ามาดู เช่น มีการเตือนผู้ฟังเรื่องเวลาที่จะถ่ายทอดสดผ่านทาง Twitter และ Facebook การเขียนในห้องสนทนาก็ผ่านทาง Twitter ทำให้ขยายวงการพูดออกไปนอกห้อง

อีกตัวอย่างที่ใช้การถ่ายทอดสด คือ Facebook live ที่สามารถถ่ายทอดแม้กระทั่งสถานที่ถ่าย https://www.facebook.com/livemap และผู้ถ่ายทอดสามารถรู้ได้ว่าใครเข้ามาดู การถ่ายทอดแบบนี้ควรเป็นเรื่องที่สาธารณชนอย่างดู เช่นการถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญ มิฉะนั้นจะกลายเป็นการถ่ายทอดเรื่องส่วนตัวที่คนทั่วโลกไม่ได้สนใจ เราสามารถเห็นจำนวนผู้ถ่ายทอดสดได้ว่ามีปริมาณหนาแน่นขนาดไหนในแต่ละประเทศ


สิ่งสำคัญของการทำ Live broadcasting คือ จำนวนผู้ที่เข้าชม ใน Facebook ตอนนี้ยังทำไม่ได้เหมือน Blab คือ การนัดหมายให้ผู้เข้าฟังให้สามารถมาฟังได้ว่าเวลาใด ทำให้ผู้ฟังไม่มีโอกาสรู้ว่าจะมีการถ่ายทอดสดเมื่อไหร่ นั่นคือสิ่งที่ทาง Facebook อาจจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต อีกส่วนที่สำคัญ-ของการดึงผู้ฟังเข้ามาชมให้มาก คือ การพูดเชิงสุนทรียสนทนา การพูดจาแบบกัลยาณมิตรก็จะทำให้เป็นการเชื้อเชิญผู้คนให้เขามาชมพร้อมสาระ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMความเห็น (0)