​สภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

สภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ประเทศไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ก็ไม่ใช่ทุกด้านเสมอไป ยังมีบางด้านที่ยังโดเด่นคอยกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปได้ดีอยู่ แต่สาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเสียเปรียบประเทศอื่นๆอยู่ หรืออาจะเป็นเพราะว่าประเทศอื่นๆนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเศรษฐกิจ จากที่กล่าวมานั้นประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างโดเด่นมากที่สุดนั้นก็คือ ประเทศจีน สำหรับเศรษฐกิจในประเทศจีนที่เกิดสภาะวะชะลอตัวก็ทำให้กระทบไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะภาคการส่งออกเพราะเป็นตลาดสำคัญอันดับต้นๆของไทย ซึ่งการส่งออกนั้นหดตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ทำให้ผู้ประกอบการในไทยนั้นต้องเตรียมรับมือโดยการปรับโครงสร้างการผลิตขั้นต้นไปยันขั้นซับซ้อนและมีการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ภาคการส่งออกนั้นฟื้นตัวขึ้นมา อีกกรณีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะใช้ส่งเสริมธุรกิจได้นั่นก็คือการนำกลยุทธ์มาปรับใช้ ในที่นี้จะเป็นตัวอย่างทั้งหมด 4 กลยุทธ์เริ่มจาก 1.กลยุทธ์เชิงรุก ผู้ประกอบการควรมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะโปรโมทสินค้าไปยังประเทศจีนบ้างเพื่อที่ธุรกิจจะได้เป็นที่รู้จักของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น 2.กลยุทธ์เชิงรับ ผู้ประกอบควรพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ดีกว่าเดิมจนกระทั่งต้องให้ดีกว่าคู่แข่งให้ได้ 3.กลยุทธ์เชิงแก้ไข มีการนำข้อมูลมาประเมิณสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมเพื่อนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 4.กลยุทธ์เชิงป้องกัน มีการนำข้อมูลมาประเมิณสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมพื่อนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ฉะนั้นแล้วถ้าเศรษฐกิจจากประเทศอื่นๆทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา เราก็ควรจะทำการแก้ไขและร่วมกันเร่งฟื้นฟูเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราก็ยังมีการท่องเที่ยวที่ยังโดดเด่นอยู่ถ้ายิ่งช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูประเทศของเราก็จะยิ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากยิ่งขึ้น สุดท้ายในด้านภาคธุรกิจถ้าผู้ประกอบการรู้จักนำกลยุทธ์มาใช้หรือปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้ก็จะยิ่งเป็นผลดีและทำให้ประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาและฟื้นฟูของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)