Tacit knoeledge

การออกกำลังกาย

จากการสัมภาษณ์ คุณรุ่งธิวา วิลามาศ

1.เมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไร

ตอบ เมื่อก่อนน้ำหนัก 60 กิโลกรัม

2. ทำไมจึงอยากลดน้ำหนัก

ตอบ อยากลดน้ำหนักเพราะอยากผอม อยากมีหุ่นที่สวยคู่ไปกับอยากมีสุขภาพดี

3. ลดด้วยวิธีใด
ตอบ - ควบคุมอาหาร กินข้าวเช้า เที่ยงกินข้าวไม่ก็ขนมจุกจิก พอบ่ายงดข้าวแต่จะกินผลไม้แทนเมื่อหิว
- ตอนเย็น ออกกำลังกายโดยการเล่นโยคะโดยศึกษาจากในยูทูป

4. น้ำหนักตอนนี้เท่าไร
ตอบ ตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ 53 กิโลกรัม

ก่อน-หลังออกกำลังกายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกกำลังกายความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เป็นเทรนเนอร์ให้หน่่อยดิ