Explicit Knowledge

1. การกำจัดวัชพืชทำอย่างไร

  • คอยดูแลอย่าให้วัชพืชคลุมยอดทุเรียนในแปลงที่เป็นดอน ต้องเก็บวัชพืชปีละไม่น้อยกว่า2 ครั้ง หรือการปลูกพืชแซม หรือพืชคลุมชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยไม่ให้วัชพืชงอกขึ้นเร็ว และคอยถากถางบริเวณโคนต้นทุเรียนอย่าให้วัชพืชเข้าไปรบกวนได้

2. ฤดูปลูกทุเรียนหมอนทอง

  • หากมีการจัดระบบต่ถ้าหาการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลให้น้ำกับต้นทุเรียนได้สม่ำเสมอช่วงหลังปลูก และควรปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน แกจัดระบบน้ำไม่ทันหรือยังไม่อาจดูแลเรื่องน้ำได้ ควรจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

  • อุณหภูมิและความชื้น ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ หากปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง พื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดเย็นจัด และมีลมแรง จะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง ทำให้ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าให้ผลผลิตช้าและน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน

ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการปลูกทุเรียน

และhttp://www.arda.or.th/kasetinfo/south/durian/contr... ,https://www.youtube.com/watch?v=pRRc_uhkKq0


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปลูกทุเรียนหมอนทองความเห็น (5)

เป็นประโยชน์มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มันต้องลองปลูก

เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ราคาทุเรียนแพงไหมคะ