ภาวะเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการปรับตัว

blacklight
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 59 ยังคงทรงตัวถึงแม้ว่าการบริโภคเอกชนจะปรับตัวขึ้นมาที่ 3.3% แต่รายได้จากภาคเกษตรยังคงปรับตัวลดลงเนื่องจากผลจากภัยแล้งในหลายพื้นที่การเกษตรที่ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้และยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอีกทำให้เกษตรกรไม่อยากลงทุนต่อ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลดลง 2% ทำให้เห็นว่าการฟื้นตัวนั้นไม่ชัดเจนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้การผลิตยังไม่เพียงพอ ส่วนการส่งออกสินค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งออกทองคำ การนำเข้าหดตัวสูงมากกับทุกหมวดสินค้า ในการอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องตามการผลิตสิ่งทอ รถยนต์และเครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกซ์ต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยวในประเทศปรับตัวขึ้นเพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในช่วงตรุษจีนทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 62.8% อัตราการว่างงานยังทรงตัวในระดับต่ำโดยจ้างงานในภาคการผลิตลดลง ดังนั้นดิฉันคิดว่าแนวทางการปรับตัวของเศรษฐกิจไทย ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตภาคเกษตรกรรม และด้านแรงงานซึ่งในด้านการเกษตรควรป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยชาวเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ และควบคุมราคาสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชากรในประเทศหันมาทำเกษตรกรรมได้ ในส่วนของแรงงานควรมีการคุ้มครองในเรื่องค่าแรงให้เหมาะสมในแต่ละอาชีพเพื่อลดการว่างงานของประชากรในประเทศได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเริ่มต้นทำธุรกิจแบบไหนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินทุนน้อย..ความเห็น (0)