ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์บ้านหนองฉิม (ครั้งที่7) กลุ่มที่3 หมู่เรียน 57/42

(ต่อจากครั้งที่แล้ว)

หลังจากที่คุณลุงให้พวกเราได้ลงมือทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเหลือใช้พวกเราก็ออกแบบของใครของมัน

การที่เราใช้วัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นถือว่าเป็นการประหยัดทรัพย์พยากรณ์อีกต่างห่าง

คุณลุงบอกว่า " ของทุกสิ่งมันมีค่า มีประโยชน์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว อยู่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของมันได้มากน้อยแค่ไหน "

นี่คือพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ากลุ่ทมของเราที่ทำเป็นรูปแตงโม

วัสดุเหลือใช้มีประโยชน์มากมาย อยู่ที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42ความเห็น (0)