โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสือ

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป้าหมายนักศึกษา และบุคลากร กศน.อำเภอบางไทร จำนวน ๑๑๐ คน

นายสานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆครับ