แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทย

...เศรษฐกิจไทยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม...

...ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยย่อมส่งผลกระทบต่างๆกับประชาชนโดยตรงค่อนข้างมากในหลายๆด้าน ยิ่งประเทศไทยมีการพัฒนา สังคมก็จะยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในด้านเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมาย ล้ำสมัยเป็นอย่างมากในที่นร้ก็อาจจะเกิดผลดีก็คือมนุษย์ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผลผลิตต่างๆก็เติบโตขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ผลเสียก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเกิดวันหนึ่งงเมืองไทยของเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นจนกระทั่งไม่ต้องใช้แรงงานใช้แต่เทคโนโลยีล้วนๆก็จะทำให้คนไทยตกงานกันมากขึ้น ถ้าพูดในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ไม่มีฝนทำให้เกิดภัยแล้ง ไม่มีน้ำหมุนเวียนมาใช้ อีกทั้งผลผลิตก็ขายได้ราคาที่ต่ำทำให้เกิดการขาดทุน หรือผลผลิตที่ได้มานั้นมีไม่เพียงพอเกิดการขาดแคลนประชาชน ชาวนา ชาวสวน ไม่มีรายได้ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาทุกคนก็เริ่มวิเคราะห์แนวโน้มแล้วว่าเศรษฐกิจไทยในภายภาคหน้าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้วิเคราะห์ออกมาก็คือในเรื่องน้ำมันจะมีราคาน้ำมันที่ลดลง การท่องเที่ยวจะเป็นตัวหลักในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย การส่งออกจะฟื้นตัวขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในภายภาคหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น และอาจจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฉะนั้นแล้วในตอนนี้การดำรงชีวิตของเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท พอเพียงเพราะในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักเราก็ควรจะเก็บออมเงินไว้ใช้ในภายภาคหน้า และควรใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)