ความหมายของ KM

mimi
เป็นกระบวนการจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์การมาบริหารเพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการภายในองค์การ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยการค้นหา การจัดการ และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management )  
ความหมาย เป็นกระบวนการจัดการความรู้ ความสามารถ และทักษะอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์การมาบริหารเพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการภายในองค์การ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยการค้นหา  การจัดการ และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
1 ความรู้ก่อกำเนิดและฝังอยู่ในความคิดของบุคคล
2.ความรู้ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎแห่งความหาได้ยาก (Law of scarcity) เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ตามความต้องการ
3. ความรู้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากนำมาแบ่งปันในองค์กร
4.วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะผลักดันให้มีการนำความรู้มาใช้ หรือการถ่ายโอนความรู้ในองค์
กรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
1.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge accessibility)
2.  การสร้างความรู้  (Knowledge generation)
3.  การสะสมความรู้ (Knowledge accumulation)
4.  การแพร่กระจายความรู้  (Knowledge     dissemination)
5. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge  application)
6. การธำรงรักษาความรู้  (Knowledge maintenance)
7. การสร้างวัฒนธรรมความรู ้(Knowledge  culture)
ที่มา kromchol.rid.go.th/ffd/Web_Inform/Dr%20Pornpan%20Present/Knowledge%20Management%201.ppt 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMclass มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#kmclass

หมายเลขบันทึก: 60512, เขียน: 17 Nov 2006 @ 09:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)