รวมพลังสายใยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับรังสีรักษาและญาติผู้ดูแล

pong
ลักษณะกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีการใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งบุคคลทั่วไปและ อาสาสมัครมาร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยกับญาติแบบองค์รวม
รวมพลังสายใยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขณะได้รับรังสีรักษาและญาติผู้ดูแล
(Interprofessional Quality of Life Promotion in Cancer Patients Undergoing
Radiation Therapy and Caregivers)
หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ให้บริการรังสีรักษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ อันจะทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยและดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพขณะได้รับรังสีรักษา
กิจกรรมที่ทำประกอบด้วย : -
1. การประเมินทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและให้คำปรึกษา
2. สำรวจความต้องการของผู้ป่วย
3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลขณะได้รับรังสีรักษา
4. กิจกรรมคุณภาพชีวิต เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ นวดอย่างไรให้ปลอดภัย สันทนาการ สนทนาพาที
กับผู้ป่วยเก่า กิจกรรมเข้าจังหวะ รับขวัญวันปีใหม่ สร้างสรรค์งานหัตถกรรม วางใจอย่างไรเมื่อเจ็บป่วย
กิจกรรมดังกล่าวมีการเข้าร่วมของบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์รังสีรักษา พยาบาลรังสีรักษา เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค โภชนากร เภสัชกร อาจารย์พยาบาล ผู้ป่วยเก่า ครูนาฏศิลป์ พระผู้ป่วยเก่า และอาสาสมัคร
ผลการสำรวจหลังทำกิจกรรม
1. ผู้ป่วย 401 คน (91.5%) ประเมินว่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมนี้
2. ญาติผู้ดูแล 226 คน (89.4%) ประเมินว่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากกิจกรรมนี้
สรุป
ลักษณะกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีการใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งบุคคลทั่วไปและ อาสาสมัครมาร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยกับญาติแบบองค์รวม นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการดูแลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
         ผศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
http://medinfo.psu.ac.th/KM/news/KM%20NEWS%2004.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  KM ขององค์กร

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 60502, เขียน: 17 Nov 2006 @ 09:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)