หอพักนักศึกษา

  ติดต่อ

  หอพักนักศึกษาเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเป็นที่พักอาศัย  
วัตถุประสงค์หลักการจัดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากการเป็นที่พักอาศัย โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการในหอพักนักศึกษา สอดคล้องกับหอพักได้ตอบสนองตามหลักการจัดหอพักตามลักษณะศูนย์ศึกษาและอาศัย (Living Learning and Caring Center) และตามรายงานการวิจัยผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของกองแผนงานพบว่านักศึกษายังขาดเรื่องภาษาเช่นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น จึงได้จัดโครงการเรียนเสริมเพิ่มทักษะภาษาที่สาม โดยจัดสอนสนทนาภาษาจีนกลางทุกภาคการศึกษาได้จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยจัดสอนระดับพื้นฐานและระดับกลาง (บางภาคที่ผู้สอนพร้อม) ดูภาพบรรยากาศการเรียนภาษาจีนภาคการศึกษาที่ 2/2549 ได้ที่ http://student.psu.ac.th/news/view.php?n_id=293

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 60495, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-14 10:30:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมนักศึกษา#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา#หอพักนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)