บันทึกครั้งที่ 25 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549

วันนี้หาข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่งอ.ดวงเดือน เพื่อใช้ออกอากาศในรายการวิทยุ  บ่ายคุยเรื่องโครงการกับอาจารย์วิจิตร มีให้ปรับแก้นิดหน่อย และให้เริ่มเขียนบทได้เลย