5ส.สหเวช : สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.

บอย สหเวช

   กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ( Big Cleaning Day ) ของคณะสหเวชศาสตร์จบไปแล้ว แต่งานนี้ยังพัฒนาปรับปรุงไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำกิจกรรม 5 ส. ให้เป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน

    บันทึกนี้ขอสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.ไว้ เพื่อให้หลายพื้นที่ได้มีการยกระดับในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้ดีขึ้นครับ

     รายการตรวจพื้นที่ 5 ส. มีเพียง 5 ข้อ ครับ

 • การสะสาง แยกแยะ และกำจัดเอกสารที่ใช้ / ไม่ใช้ในการ
  ปฏิบัติงาน
 • การรักษาความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในเขตพื้นที่
 • ความสะดวกในการค้นหา / ใช้งานเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภาย
  ในเขตพื้นที่
 •  การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ภายในเขตพื้นที่เป็น
   ระเบียบเรียบร้อย
 •  การให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ และความพร้อมสำหรับการ
   ตรวจประเมิน 

   

 1.

 โซนสำนักงาน

 คะแนนที่ได้

 ระดับ

 

AHS 1201

 17

 3.4

 

AHS 1202

 11

 2.2

 

AHS 1209 

 21

 4.2

 

AHS 1101

 23

 4.6

 

AHS 1102

 13

 2.6

 

AHS 3103

 11

 2.2

 

 คะแนนเฉลี่ย

 16

 3.2

 2.

 โซนห้องปฏิบัติการ

คะแนนที่ได้

ระดับ

 

 Lab MT

 23

 4.6

 

 Lab CVT

 18

 3.6

 

 Lab RT

 16

 3.2

 

 Lab PT

 17

 3.4

 

 คะแนนเฉลี่ย

 18.5

 3.7

 3.

 โซนห้องพักอาจารย์

คะแนนที่ได้

ระดับ

 

 AHS 1406

 11

 2.2

 

 AHS 1405

 20

 4.0

 

 AHS 1404

 13

 2.6

 

 AHS 1403

 13

 2.6

 

 AHS 1402

 11

 2.2

 

 AHS 1401

 18

 3.6

 

 AHS 1421

 13

 2.6

 

 AHS 1419

 13

 2.6

 

 AHS 1413

 15

 3.0

 

 AHS 1412

 12

 2.4

 

 AHS 1411

 15

 3.0

 

 AHS 1420

 14

 2.8

 

 AHS 1418

 13

 2.6

 

 AHS 1410

 15

 3.0

 

 คะแนนเฉลี่ย

 14

 2.8

 4.

 โซนผู้บริหาร

  คะแนนที่ได้

ระดับ

 

Dean

 21

 4.2

  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 49                               

                    หมายเหตุ โซนผู้บริหารท่านอื่น ๆ กรรมการมีการสรุปแบบภาพรวมจึงไม่สามารถระบุเป็นรายห้องได้ 

                      จากตัวเลขที่กรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ได้สรุปมาเป็นเพียงการประเมินในขณะนั้น อย่าคิดอะไรมากนะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 15 ในการประเมินพื้นที่ 5 ส. ในรอบนี้ สิ่งสำคัญเราต้องช่วยกันพัฒนาบ้านหลังที่สองของเราให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานครับ

                      ขอบคุณคุณจักรพงศ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เลขห้องครับ
                                                                                          

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                             17 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#5s#ดัชนีที่9.2-50

หมายเลขบันทึก: 60497, เขียน: 17 Nov 2006 @ 08:59 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 11:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)