ตอนที่ 9

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 7   ว่าด้วยเรื่องจิตใหญ่   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช