มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด มองนักศึกษาปริญญาโทอย่างไร


นี่คือคำถามในเว็บไซต์ Quora ที่นี่ มีคนเข้ามาตอบน่าสนใจมาก โปรดอ่านเองนะครับ

ตอนที่ผมเข้าไปอ่าน มีคนเข้ามาตอบ ๖ คน คนตอบคนแรก ซึ่งมีคนเข้าไปอ่านกว่า ๓ หมื่นคน บอกว่า Stanford รับ นศ. ป. โท โดยหวัง ๒ อย่าง (๑) ต่อไปจะมีศิษย์เก่าที่รวย (๒) หารายได้มาสนับสนุนโครงการ ระดับปริญญาเอก คนตอบอยู่ในวิชาการสาขา วิศวกรรมเคมี

กล่าวง่ายๆ คือ เอาเงินหรือรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นตัวตั้ง คือรายได้ในปัจจุบัน กับรายได้ในอนาคต ไม่ทราบว่าจริงแค่ไหน

แต่ที่แน่ๆ คือ เขาไม่มีทุนสนับสนุน นศ. ป. โท

เขาบอกว่า นศ. ป. เอกมักดูถูก นศ. ป. โท ในด้านวิชาการ แต่เขาเองอิจฉา นศ. ป. โท ที่เขาฉลาด รู้จักใช้การเรียน ป. โท เป็นโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ หรือใช้แสวงหาลู่ทางทำธุรกิจ หรือพัฒนาบริษัท Start-up เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิธีคิดแบบนี้ ผมก็ไม่เป็นเหมือนกัน

อีกคน (Ben Austin) บอกว่า มีวิธีเรียน ป. โทฟรี โดยซิกแซ้กหน่อย

Kevin Quialliam บอกว่าสถานการณ์แตกต่างกันตามสาขาวิชา สำหรับ MBA นศ. ได้รับการดูแล และยอมรับดีมาก นศ. ปริญญาเอก (ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก) ก็ให้ความยอมรับนับถือ นศ. MBA ดี


วิจารณ์ พานิช

๑๕ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)