VAT สรรพากรโง่

VAT สรรพากรโง่

สรรพากรไทยก็เหมือนหมอไทยที่โง่ไปลอกฝรั่งมาทุกอย่าง เช่น การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แหวด) เราเคยเขียนเรื่องนี้ไว้มากนานปีแล้ว คือ มันยุ่งยากมากในการบริหารจัดการ เป็นช่องทางในการทุจริตภาษี..ไปลอกฝรั่งมาไม่รู้สาเหตุว่าเขาเก็บแหวดเพราะว่าท้องถิ่นเขาเข้มแข็งมีการกระจายอุตสาหกรรม ซึ่งไทยเราตรงข้าม ไม่มีบริบทนี้เลย ..ถ้าลอกฝรั่งนะบอกเลยว่า ภาษีการซื้อขายปลายทาง กะศุลกกร และสรรพสามิต พอแล้ว ไม่ยุ่งยาก ลดทุจริต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)