Corporate Imagineer :การเดินทางด้วยนวัตกรรมแบบเปิด

เรื่องราวของ จินตวิศวองค์กร ในคราวนี้ว่าด้วย จินตวิศวกร ซึ่งทำงานอย่างไรในการสร้างนวัตกรรม อ่านได้ครับ หรือ

จะไปโหลดไฟล์ก็ได้เหมือนกันครับ
ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา

กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า

www.drdanai.blogspot.com

www.facebook.com/Strategy.th

โทร 0818338505

Line ID: thailand081

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (0)