​พระรอดลำพูน มี 4 สี??? จากหินอัคนี 4 ชนิด

พระรอดลำพูน มี 4 สี??? จากหินอัคนี 4 ชนิด

ที่ควรหาหินให้ครบอย่างน้อยทั้ง 4 ชนิดมาเป็นเนื้อครูตั้งต้น
*************************
หลังจากได้พระรอดลำพูนมาหลากหลายพอสมควร ก็ได้เริ่มศึกษา วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อจำแนก แยกแยะ ตามที่มี ได้พบว่า มีสีหลักๆ ดังนี้

ก. ที่ผมมีมากที่สุดขณะนี้ คือ พระรอดแดง ที่น่าจะมาจากหินอัคนีเนื้อฟูเป็นฟองๆ เบาลอยน้ำได้ มักมีสีแดง หรือแดงหม่นๆ หรือแดงปนเทา นำมาบดเป็นผงได้ง่าย ในกลุ่มของ พูมิซ สีแดง (Red Pumice) ที่มีลักษณะแดงเป็นสีพื้น

นอกจากนี้ยังมีแดงปนเขียว แดงปนดำ และแดงปนขาว ที่น่าจะมาจากหินสีอื่นๆ แต่หนักไปทางสีแดง เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มเนื้อแดง

ข. กลุ่มเนื้อเขียว สีแบบเดียวกับหินแอนดีไซท์ (Andesite) ที่มีทั้งเขียวล้วนและเขียวปนแดง ที่คาดว่าจะมาจากทั้งส่วนผสมของหิน และการแก่หรืออ่อนไฟ ความแรงของไฟ หรือความร้อน นั่นเอง

ค. กลุ่มเนื้อขาว ที่มีทั้งขาวเกือบจะบริสุทธิ์ แบบเดียวกับสีของหินอัคนี ไดโอไรท์ (Diorite) แต่ก็มีเนื้อขาวออกเหลืองๆ ส้มๆ ก็มีบ้าง ที่น่าจะมาจากการปะปนของหินอัคนีชนิดอื่นๆเข้ามาด้วย

ง. กลุ่มเนื้อดำ แบบเดียวกับสีหิน บะซอลท์ (Basalt) ซึ่งบางองค์จะมีสีของพูมิซสีแดงปะปนมาด้วยก็มี แต่เนื้อหลักๆยังเป็นสีดำแบบบะซอลท์อยู่
---------------------------------------------

ดังนั้นการเริ่มเรียนรู้เรื่องพระรอดลำพูน ขอแนะนำให้ไปหาหินภูเขาไฟเก่าๆ มาเป็นพื้นฐานทั้ง 4 ชนิดเป็นอย่างน้อยครับ แล้วท่านจะไม่หลงทางอีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)