องค์กรนวัตกรรมแบบดิบๆ ตอนที่ 1

ผมขอเรียกองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวว่า "องค์กรนวัตกรรมแบบดิบๆ" เหมือนผีดิบที่ไม่มีชีวิตชีวา อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่ก็ยังอุตส่าห์ยืนหยัดอยู่ได้อัน (ว่าไปนั่น) ที่จริงแล้วก็อาจจะไม่เรียกว่าเป็นองค์กรนวัตกรรมเลย ก็ไม่ผิดอะไร ... เรามาลองดูกันว่าจะมีลักษณะประมาณไหน

- ความร่วมมือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในทีมเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานก็ตาม (ช่วยไม่ช่วยนี่ก็เรื่องหนึ่ง)
- ข้อมูลข่าวสารถูกถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับชั้น การสื่อสารเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
- พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวขัองกับงาน การตัดสินใจทั้งหมดมาจากผู้บริหารระดับสูง
- ไม่มีการอนุญาตให้การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างพนักงาน ส่วนใหญ่ะต้องทำงานด้วยตัวเอง
- บริษัทไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และเป้าหมายองค์กรไม่ได้ถ่ายทอดลงสู่พนักงาน
- บริษัทไม่มีแนวทางไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารชื่นชอบแนวทางแบบอนุรักษ์นิยม ไม่ยอมรับความเสี่ยงและข้อผิดพลาดใดๆ
- เป้าหมายของบริษัทไม่มีความท้าทาย
- บริษัทไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการสร้างนวัตกรรมเลย

อ้างอิง: thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)