160406-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Speak & talk


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Speak & talk

Speak กริยา (speak, spoke, spoken)

(CCD) อธิบายว่า เป็นการใช้เสียงเพื่อทำให้เป็นคำพูด

มีความหมายเช่นเดียวกับ talk แต่มีการใช้ที่แตกต่างอยู่บ้าง

เมื่อต้องการกล่าวว่า บางคนใช้เสียงของเขา/เธอ ทำให้เป็นคำ

ธรรมดากล่าวว่า พวกเขา are speaking. เช่น

Please be quiet when I am speaking.

He was speaking so quickly I found it hard to understand.

เมื่อสองคนหรือมากกว่า สนทนากัน

ปกติกล่าวว่า พวกเขา are talking ไม่ใช่ speaking. เช่น

I think she was listening to us while we were talking.

They sat in the kitchen drinking and talking.

เมื่อคุณสนทนากับบางคน สามารถใช้ speak ร่วมกับ to เช่น

I saw you speaking to him just now.

I enjoyed talking to Ana.

คุณสามารถกล่าวได้ว่า คุณ speak with หรือ talk with บางคน

ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ทั่วไป ใน US เช่น

He spoke with his friends and told them what had happened.

I talked with his mother many times.

ในการใช้โทรศัพท์ถึงบางคน คุณสามารถขอ speak to บางคน

มิใช่ขอที่จะ talk to พวกเขา เช่น

Hello. Could I speak to Sue, please?

เมื่อคุณ speak about บางสิ่ง หมายถึงว่า

คุณบรรยายเรื่องนั้นให้คนกลุ่มหนึ่งฟัง เช่นในการ ปาฐกถา

I spoke about my experiences at University.

She spoke for twenty minutes about the political situation.

ในการสนทนา คุณสามารถอ้างอิง ถึงสิ่งที่บางคนถกเถียงนั้น

เป็นสิ่งที่พวกเขา are talking about. เช่น

You know the book I’m talking about.

I think he was talking about behavior in the classroom.

คุณสามารถอ้างอิง ในแนวทางทั่วไป ถึงสิ่งที่บางคนกล่าว ว่า

เป็น สิ่งที่ (what) they are talking about.

‘I saw you at the concert.’ – ‘What are you talking about? I wasn’t there!’

คุณพูดว่า บางคน speaks หรือ can speak ภาษาหนึ่งได้

They spoke fluent English.

How many languages can you speak?

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ in หรือ รูป progressive เมื่อกล่าวถึงความสามารถในการพูดภาษาของบางคน

เมื่อต้องการพูดว่า She is able to speak Dutch.

อย่าใช้ว่า She speaks in Dutch. หรือ She is speaking Dutch.

เมื่อได้ยินบางคนพูด คุณสามารถกล่าวว่า

“Those people are speaking in Dutch.” หรือ “Those people are talking in Dutch.”

Talk สามารถใช้เป็นได้ทั้ง นาม และ กริยา

(CCD) อธิบายว่า เมื่อเป็นกริยา หมายถึง

เมื่อคุณ talk คือคุณ say บางสิ่ง เช่น

Nancy’s throat was so sore that she could not talk.

อย่าใช้ talk เมื่อรายงานสิ่งที่บางคนพูด ให้ใช้ say แทน เช่น

He said that the taxi had arrived.

I said that I would like to teach English.

ใช้ tell ถ้าคุณพูดถึง บุคคลผู้ที่คุณได้พูดคุยด้วย เช่น

He told me that Sheldon would be arriving in a few days.

(CCD) อธิบายต่อว่า เมื่อใช้ talk เป็น นาม (countable noun)

ในการ give a talk หมายถึง คุณพูดต่อผู้ฟังกลุ่มหนึ่งเป็นห้วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น

Colin Blakemore came here and gave a talk a couple of years ago.

เมื่อใช้ talk เป็น นาม (uncountable noun)

ถ้ามีการ talk about บางสิ่ง หมายถึง ผู้คนหารือกันถึงเรื่องนั้น เช่น

There was a lot of talk about me getting married.

เมื่อใช้เป็น นาม พหูพจน์ Talk หมายถึง การหารือเป็นทางการ ที่ตั้งใจให้ได้ข้อยุติ

ปกติจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือระหว่างพนักงานกับพนักงานด้วยกันเอง

โดยที่ ผู้คน hold talk. เช่น

Government officials held talks with union leaders yesterday.


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 604599เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2016 15:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 เมษายน 2016 15:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี