160402-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Resume & synopsis & summary / reticent & taciturn / reverend & reverent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Resume’ & synopsis & summary อาจใช้ว่า เป็นการเขียน Resume’ หรือ summary ของ

‘The Declaration of Independence’ และเป็น Synopsis ของโครงเรื่องของ Huckleberry Finn.

Resume นาม จาก French หมายถึง สรุปรวม (Sum up)

ออกเสียง ทั้งสอง ‘e’ ยาวเป็น ‘re-zu-mey’

ใช้ใน US เทียบเท่า CV = Curriculum Vitae ที่ใช้ใน UK

(DPWE) อธิบายว่า ตามปกติ ทั้ง Resume’” และ Summary

ใช้กับงานเขียนจำพวกสารคดี เช่น history, biography และ บทความจากนิตยสาร

I gave him a quick resume’ of events. A summary of Chapter Three.

Synopsis นาม ออกเสียง “ซิน-นอพ-ซิส” โดย UK เน้นพยางค์ที่สอง หมายถึง บทสรุปย่อ หรือภาพทั่วไป

บ่อยครั้งใช้เป็นการกล่าวซ้ำเกี่ยวกับโครงเรื่องของ นิยาย หรือละคร


Reticent & taciturn ต่างหมายถึง คนที่ไม่ค่อยพูด

Reticent adj. อ้างถึง บุคคล อารมณ์ดี ไม่พูดมาก เพราะ ขี้อาย และเก็บตัว

She was extremely reticent about her personal affairs.

Taciturn adj. อ้างถึง บุคคลไม่ช่างพูด โดยนิสัย ที่เคร่งขรึมจริงจัง

Calvin Coolidge was probably our most taciturn President.

(AHD) อธิบายการใช้ reticent ว่าโดยทั่วไปใช้ แสดงการไม่เต็มใจ (reluctance) ที่จะพูด

นักวิจารณ์การใช้ภาษา ติติง การใช้ให้ขยายความหมายไปพ้องกับ reluctant


Reverend & reverent

Reverend adj. หมายถึง ควรค่าแก่การนับถือ หรือชื่นชม

Reverent adj. หมายถึง แสดงความนับถือ หรือชื่นชม อย่างมาก

(NOAD) อธิบายการใช้ Reverend ว่าเป็น ตำแหน่งที่ใช้กับสมาชิกของ the clergy (พระ)

ตามประเพณีคำที่ใช้เรียกอย่างถูกต้องคือ Reverend James Smith หรือ the Reverend J. Smith

แทนที่จะใช้ว่า Reverend Smith หรือเพียงแค่ Reverend

การใช้ใน US ตามปกติไม่ใช้ the นำหน้า แม้เป็นผู้เคร่งครัด

แต่ผู้ระมัดระวังการใช้มักรวม the ให้นำหน้า ตามแบบการใช้เดิมเป็น adj.

(CED) อธิบายว่า ใช้ Reverend ร่วมกับนามสกุลอย่างเดียวเมื่อเป็นการพูดกับพระ

“Yes, Reverend”

หรือในการเริ่มต้น จดหมาย เมื่อใช้ Dear Rev. Mr. Smith ถือว่าไม่ถูกต้อง

ควรเลือกใช้ว่า (the) Reverend John Smith หรือ Reverend Mr. Smith และ Dear Mr. Smith.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)