160328-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Repel & repulse / repent / repertoire & repertory

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Repel & repulse แต่ละคำสามารถหมายถึง ไล่กลับ

แต่มักใช้ผิดในสถานการณ์ที่ความหมายควรชัดเจน

เราสามารถ repel หรือ repulse บางคนที่พยายามชิงทรัพย์เรา

แต่ repel ถ่ายทอดความคิด ว่ารังเกียจ และ เกลียดชัง

ขณะที่ Repulse กริยา เกี่ยวข้องกับ repulsive ที่หมายถึง น่ารังเกียจ หรือก้าวร้าว

แต่ repulse เอง มีความหมายเพียง เบือนหน้าหนี หรือ ไม่รับ

(AHD) อธิบายการใช้ repulse ว่า นักวิจารณ์ภาษาจำนวนหนึ่ง ยืนยันการใช้ repulse

ควรให้หมายถึง ‘to drive away’ เช่น The infantry repulsed the attack.

หรือหมายถึง spurn (ไม่ไยดี หรือ ปฏิเสธ) เช่น She repulse his rude advances with a frown.

โดยไม่ใช่ในความหมายว่า เป็นเหตุให้ repulsion เพราะ disgust.

แต่นักเขียนมีชื่อเสียงหลายราย ใช้ repulse ในความหมายพ้องกับ disgust

เช่นเดียวกับการใช้คำที่เกี่ยวข้องคือ repulsion และ repulsive ให้หมายถึง disgust และ disgusting

ส่วน Repel เป็นกริยา มีความหมายเช่นนี้ พ้องกับ repulse

และถือเป็นมาตรฐานเมื่อใช้ในแนวนี้

But some of the time she was repelled by even the thought of her classmate, greedy and self-absorbed.


Repent กริยา รู้สึกหรือแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ หรือสำนึกในความผิดที่ได้กระทำ

แตกต่างจาก regret ที่เป็นการตำหนิตนเอง

และที่มากกว่า regret อีกอย่างคือความพยายามที่จะแก้ตัว (make amend)

เพื่อชดเชย (atone) การกระทำหรือการละเว้นที่เป็นเหตุให้เกิดการ regret เช่น

Because this rich man repented of his shady dealing, he decided to give away much of his money.


Repertoire & repertory ทั่งสองคำ อ้างถึงรายการ ละคร Operas หรือการแสดง ต่างๆ อย่างอื่น

ที่ซึ่งกลุ่มหรือบุคคล เตรียมพร้อมไว้เพื่อทำการแสดง ซึ่งในความหมายนี้ ควรเลือกใช้ คำแรก (DPWE)

Repertoire (CED) อธิบายว่า หมายถึง ละคร เพลง opera และงานอื่นๆ ทั้งหมด

โดยรวม ที่บริษัท นักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักอื่นๆ ได้จัดเตรียมไว้ และมีความสามารถ ปฏิบัติได้ หรือ

สิ่งที่เก็บอยู่ในคลังทั้งหมดพร้อมใช้ของสิ่งต่างๆ ในแขนงหรือแบบ หนึ่งๆ เช่น

The comedian’s repertoire of jokes was becoming stale.

เมื่อใช้เกี่ยวกับสถานมหรสพว่า ‘in repertoire’ หมายถึง การแสดงละครจำนวนสองเรื่องหรือมากกว่า

ที่บริษัทหรือคณะเดียวกัน กำหนดว่าจะทำการแสดงในสถานที่เดียวกันนั้น ต่างเวลากัน ตลอดห้วงเวลาหนึ่ง

“Nutcracker” returns to Covent Garden over Christmas in repertoire with “Giselle”.

Repertory นาม (AHD) อธิบายว่า คือ A repertoire

หรือโรงมหรสพหนึ่งที่บริษัทหนึ่งประจำอยู่เพื่อนำเสนองานจาก repertoire

ที่กำหนดไว้ ปกติโดยการหมุนเวียน หรือเป็นสถานที่เก็บ

เมื่อใช้เป็น adj. = repertorial หมายถึง เป็นของ หรือเกี่ยวกับ บริษัท repertory

หรือเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์อิสระ ที่ฉายภาพยนตร์แบบที่เลือกไว้เฉพาะ ปกติรวมถึง ที่มีการปรับปรุงใหม่

“To gain experience, she joined a touring repertory company.”


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)