การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุ

การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุของข้าพเจ้า

1. เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงเวลาใกล้เกษียณก่อนวัยอันควร

2. วางแผนออมให้เพียงพอในช่วงชีวิตที่เหลือ เราควรวางแผนเงินออมให้เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ จะได้มีเงินออมมาใช้ได้ในยามจำเป็น

3. เตรียมตัวในด้านร่างกาย เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นต้น

4. เตรียมตัวด้านทรัพย์สิน เช่น ประเมินรายรับ-รายจ่ายในแต่ละรายเดือน ควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้ถ้างบประมาณออกมาว่ารายจ่ายเกินรายรับ ก็ควรต้องหา ทางเพิ่มรายได้หรือมิฉะนั้นก็ควรตัดรายจ่ายลง

5. เตรียมตัวในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อทำให้จิตใจผ่อนคลาย

6. วางแผนและสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหลังเกษียณ เช่น การทำประกันสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)