​การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุ

ดิฉันเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีความสุข ไม่มีปัญหาด้านการเงินเพื่อไปรบกวนลูกหลานเมื่อถึงวัยที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเข้าสู่วัยเกษียณอายุหรืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไป แต่คนหลายๆคนไม่ได้มีการเตรียมตัวในวัยนี้ เช่นเมื่อได้เงินเกษียณมาก็นำไปใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งจะส่งผลถึงอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นเราควรเตรียมพร้อมดังนี้

1. เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงานต้องทำการเก็บเงินออม โดยจะแยกเป็นสัดส่วนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าสิ่งของที่เราอยากจะได้และไปเที่ยว เงินที่จะนำไปลงทุนในอนาคต และเงินเก็บที่ใช้ตอนวัยเกษียณ เป็นต้น

2. ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเมื่อยังมีแรงที่จะทำงานควรเก็บหอมรอมริบให้ได้มากที่สุด เพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน

3. มีการลงทุนเพิ่มเมื่อคิดว่าพร้อมรับกับความเสี่ยงในการลงทุนประเภทนั้นๆได้และไม่ลงทุนอย่างเกินตัว เช่น ในกองทุนต่างๆ สลากออมสิน หุ้น เป็นต้น

4. สิ่งที่ทุกคน ทุกวัยที่ต้องทำคือการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับวัยนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายแย่ เติบโตสมวัยรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์

5. ควรที่จะหาสังคมในวัยที่เด็กกว่าเพื่อตอนที่เรามีอายุมากขึ้นจะได้ไม่ต้องพูดคุยเรื่องเก่าๆ ซึ่งบ้างเรื่องอาจจะกระทบจิตใจของเราเอง เมื่อมีเพื่อนต่างวัยก็จะได้เห็นมุมมองที่ต่างกันอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ ในช่วงที่ควรจะมีความสุข ก็ควรที่จะวางแผน เตรียมพร้อม ยอมรับและรับมือกับวัยที่เปลี่ยนไป
ที่มาข้อมูล:http://www.aommoney.com/docternut/แนะนำกองทุน/ขั้น...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)