160325-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Recrimination & accusation / recur & reoccur & frequent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Recrimination & accusation เป็นคู่คำแสดง เหตุและผลที่เกิด

Recrimination นาม เป็นการตอบโต้ เมื่อตกเป็นจำเลย โดยโต้แย้งด้วยข้อกฎหมายในเรื่องเดียวกัน (countercharge)

If you libel this man, you can expect recrimination.

Accusation นาม การกล่าวหา หรือภาวะถูกกล่าวหา

หรือถ้อยแถลงกล่าวหาบางคนว่าได้ทำบางสิ่งผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือไม่เมตตา เช่น

What do you say to the accusation that you are unfriendly and unhelpful?

คำใกล้เคียง เช่น charge, allegation, complaint, indictment,

impeachment, citation, denunciation, attribution,

imputation, attribution, imputation, arraignment, incrimination.


Recur & reoccur ใช้แทนกันได้ในความหมาย การเกิดขี้นอีก (to occur again)

Recur กริยา (recurs, recurring, recurred)

คำที่นิยมใช้ทั่วไปมากกว่า reoccur แสดงนัย การทำซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง

ของเหตุการณ์หรือประสบการณ์ บางครั้งตามรูปแบบเฉพาะอย่าง

The tide ebbs and flows in a recurring pattern.

เป็น นาม = recurrence = He has several recurrences of his illness.

เป็น Adj. = recurrent = A recurrent nightmare.

Reoccur กริยา (reoccurred, reoccurring, reoccurs)

(DPWE) เป็นแห่งเดียวที่ให้ความหมายว่า reoccur แสดงนัยว่า เป็นการทำซ้ำเพียงครั้งเดียว

After his appendix was removed, he knew that an attack of appendicitis could not reoccur.

คำ นาม Recurrence ได้รับความนิยมใช้ทั่วไปมากกว่า Reoccurrence

กระทั่งคำหลังไม่มีลงไว้ในหลาย dictionary อีกต่อไป

Frequent adj. มีความหมายเช่นเดียวกับ recurring, occurring หรือ appearing

ความแตกต่าง คือ เป็นการเกิดซ้ำที่มีระยะห่างเพียงสั้นๆ

There is a frequent bus service into the center of town.

Her calls became less frequent.

เมื่อเป็น นาม = frequency (frequencies) ภาวะของความถี่ที่เกิดขึ้น

The frequency of her visits surprised him.

ใช้กับไฟฟ้าหรือวิทยุ

At what frequency does the sound occur?

I regularly listen to this frequency to hear my favorite music.

เมื่อเป็น adv. = frequently หมายถึง บ่อยๆ

He frequently arrived late.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.4.226
เขียนเมื่อ 

There are two different (objects of reference or) meanings in

"...ใช้กับไฟฟ้าหรือวิทยุ

At what At what frequency does the sound occur?

I regularly listen to this frequency to hear my favorite music...."

Ex 1. frequency is more like to mean 'times we here the sound"; but

Ex 2. frequency is the carrier wave frequency of radio transmission.

In both examples, the sound/music may be of any frequency -- not one dead tone.

;-)