ส่งงานงวดที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559


ประธานตวจงานจ้าง ประธาน กรรมการตรวจงานจ้าง และกรรมการตรวจงานจจ้าง (อบต.โมคลาน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมชีวิตให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลาความเห็น (0)