หากเปรียบใจของเราเป็นเหมือนนก ไม่ว่าจะเป็นนกในหรือนอกกรงต่างก็มักจะมีสัญชาตณาณไม่ไว้วางใจเจ้าแมวเหมียวสักเท่าใด

.เพราะมันชอบกินทุกอย่างที่มันพอจะกินได้หรือมันคิดว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกินโดยไม่ได้นึกถึงว่านกน้อยๆอย่างพวกเราก็ต้องการความมั่นคงปลอดภัยและอิ่มปากอิ่มท้องเหมือนกันกับมัน.ที่สำคัญมันชอบกลบขี้หรือความผิดของตัว นกหลายตัวที่ไม่รู้เท่าทันนอกจากจะเสียใจเสียเวลาปกป้องแมวแล้วยังอาจเสี่ยงต่อการเปลี่ยนสถานะความเป็นอยู่ของตนได้.

.เหมือนอย่างตอนนี้มีแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เคยครอบครองอาณาจักรชั้นสองมานานหลายปีก่อนที่มันจะถูกกลุ่มแมวตัวอื่นมาทำแผนซ้อนแผนจนต้องกลายเป็นแมวโกอินเตอร์.

.ข่าวแว่วว่ามันกำลังจะกลับมาเพราะไปช็อปปิ้งที่ไหนก็ไม่สนุกมีเกียรติเท่าแถวนี้..เอ้ยไม่ใช่เพราะมันคิดได้ว่า..ยังมีสาวกนกอยู่อีกหลายตัวที่มันสามารถล่อลวงและเย้าหยอกได้และยังพอมีทางที่มันจะกลับมาเบ่งบานไล่กินสมบัตินกได้อยู่อีก..

ฉันนึกน้อยใจสัญชาติณาณนกของใครบางคนที่ช่างไม่รู้จักจำไม่รู้จักเจ็บเสียจริงๆจนป่านนี้ยังจะไปคิดว่าไอ้เจ้าแมวฮ่องกงนั่นจะเห็นใจและเป็นผู้ดูแลรักษาในสมบัติของคนอื่นมากกว่าสมบัติของตัวมันเองอยู่อีกหรือ???