การก่อสร้าง งวดที่ 1

วันที่ 22 มีนาคม 2559 หล่อเสาอาคาร เข้าแบบเสา เทคอนกรีต ติดตั้งค้ำยันด้วยไม้

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เทเลน รองหลุม เอาตะแกรงลง เหล็กตะแกรง ในแบบขนาด 19,15 เปลี่ยนเป็น 16 ,20 (ไม่มีเหล็กขนาดตามแบบ)

เอาเสาเข็มลงหลุม วันนี้มีรถมาส่งเหล็กผูกคาน

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เข้าแบบคานดิน รอบอาคาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมชีวิตให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลาความเห็น (0)