@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ " เชิงนโบาย คือ? " Counter ๑๗๓ วัน

@ร่ายอารมณ์คนเกษียณ" เชิงนโบาย คือ? " Counter ๑๗๓ วัน

>หวังปฎิรูป สูบที่ ไม่ดีออก
แต่ขอบอก ของเน่า ยังเข้าถึง
เชิงนโยบาย วางไว้ หวังได้ดึง
ประโยชน์ถึง จึ่งใคร่ ลุ้นให้ทำฯ..”นายช่างใหญ่๕๙
>> ขอให้ระลึกรู้และโชคดีในวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ..


#อังคารนิ่ง ชิดใกล้ จิตใจตก

เจอตลก พบเพื่อน ที่เปรื่องปราด

ทำเก็บไว้ ไกลห่าง ทำทางลาด

ไหลลงถาด กวาดเข้า กระเป๋าตัวฯ..”นายแคง คนโคกโพธิ์๕๙

.. ขอพระอังคารมอบความรักแก่ท่าน ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)