160322-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Reactionary / readable & legible / real & really


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Reactionary คำที่ใช้ ในความหมายตาม Dictionary ที่ว่า ผู้ชอบหรือมีแนวโน้มจะมีปฏิกิริยา

ซึ่งไม่ได้อธิบายความหมายที่ชัดเจนอะไรเลย

เป็นคำที่ผู้ใช้ต้องการให้หมายความตามต้องการของเขา แต่ไม่อาจแสดงความหมายแท้จริงได้

เมื่อเป็น adj. ในความหมายเกี่ยวกับ ศีลธรรม (morals) การเมือง (politics) ศาสนา (religious) และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

จะหมายถึง ถอยหลัง ล้าสมัย คร่ำครึ อนุรักษ์เกินควร


Readable & legible สามารถแทนกันได้ในความหมาย สามารถอ่านได้ (capable of being read)

His handwriting was frail but legible. (หรือ readable).

Readable adj. มีความหมายเพิ่ม คือ น่าสนใจ (interesting)

(CD) บอกว่าน่าสนใจโดยไม่ต้องมีคุณภาพสูงสุด

(NOAD) บอกว่า เป็น data หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ที่สามารถนำไปทำกระบวนการ (process) ได้ด้วย computer หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่น

(CALD) adj. อ่านง่ายและให้ความสนุกสนาน

It is an excellent and highly readable account of the army today.

Legible adj. (OLD) ใช้กับคำที่เขียนหรือพิมพ์ ว่าชัดเจนพอที่จะอ่านได้


Real & really จำไว้ว่า ใช้ real เป็น adv. ไม่เป็นทางการ ใน US แต่ปกติไม่ใช้ใน UK ใช้ really แทน

I had a really good time at the barbecue. (CALD)

Real (DPWE) บอกว่าสามารถใช้ real เป็นนาม เช่น

‘Is this for real?

(WW) ให้ความหมาย real เป็นนาม ว่า จำนวนใดๆ ที่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล

(CD) ให้ความหมาย real เป็นนาม ว่า ‘A real thing’; ‘that which is real’; ‘a realist’; และ ‘a realtone’

(DPWE) อธิบายว่า ตามปกติใช้ real เป็น adj. หมายถึง ‘true’ ‘actual’ genuine’ และ ‘sincere’

This is a story of real life. They formed a real friendship.

ควรใช้ real เพื่อขยายความ (modify) แต่เพียง นาม และ สรรพนาม (pronoun) เช่น

“real gems” “the real him” ไม่ควรใช้ real ในวลีเช่น ‘real soon’ ‘real pretty’ และ‘real excited’

Really (DPWE) เมื่อเป็น adv. หมายถึง ‘truly’ ‘actually’ ‘in reality’ ‘genuinely’ และ ‘indeed’ เช่น

This is how things really are.

She is a really lovely girl.

ควรใช้ really เพื่อการขยายความ (modify) กริยา และ adj. และ adv. อื่น เช่น

“really ill” “really fast” “really moving”

ไม่ควรใช้ really และ truly ในประโยคเดียวกัน

โปรดสังเกตการสะกด really ต้องมี สอง ‘l” และ truly ไม่มี ‘e’

การจัดวางตำแหน่ง really สามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของประโยคนั้นได้ เช่น
I don’t really know. หมายความว่า คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง

แต่เมื่อเป็น I really don’t know. เป็นการเน้นว่า คุณไม่รู้จริงๆ


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 603883เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2016 09:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มีนาคม 2016 09:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี