มารู้จัก Digital Economy กันเถอะ

มื่อหลายวันก่อนได้นั่งเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Digital Economy กลายคนคงสงสัยกันว่า คืออะไร และเกี่ยวข้องยังไงกับการดำเนินชีวิตของเรา วันนี้จะมา ชี้แจง ให้ดูค่ะ ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า Digital Economy คืออะไร


Digital Economy หรือ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือยุคที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทุกภาคส่วนของประเทศ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบการบริหารแผ่นดิน การตลาด เป็นต้น ซึ่งเรียกได้ว่า Digital Economy นี้ คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การบริหารงานในส่วนต่างๆ ประหยัดเวลา และ ต้นทุน อีกทั้งยังรวดเร็วทันสมัยมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ ศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ


เพราะ Digital Economy นั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ทำให้คนหลายๆกลุ่มยังไม่ทราบหรืออาจไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวมากพอ ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายทางด้านผลประโยชน์ เงินทุน เวลา และการเสียโอกาส เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Economy ให้มากขึ้น และเตรียมตัวกับการเข้าสู่ยุคของ Digital Economy โดยการ ศึกษา ฝึนฝน เรียนรู้ ที่จะอยู่โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทุกอย่าง ระบบสารสนเทศ เพราะการที่เราฝึกฝน ใช้มันบ่อยๆในชีวิตประจำวันของเรา จะทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆได้เชี่ยวชาญและคล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการทำงาน และ ลดต้นทุนและเวลา อีกทั้งระบบสารสนเทศสามารถทำให้เราสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการเดินทางหรือสื่อสาร เรียกได้ว่า บุคคลที่มีการเตรียมตัว และ มีการศึกษาและสามารถใช้เทคโนโลยีได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดจะเป็นคนที่มีโอกาสในการทำงานและโอกาสก้าวหน้าในยุคของ Digital Economy ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะเตรียมความพร้อมไว้ให้มากๆเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคของ Digital Economy

รูปภาพจาก : http://www.naewna.com/business/144980


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FN4613ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะเตรียมพร้อม..ที่จะ..ออกจาก..ยุค..ที่ว่านี้ด้วย..นะ..(....)