เชียงราย..ถอดรหัสชื่อเมืองเก่า ๒


เขาเถียงกันมานานปีว่า เชียงรายมาจากอะไร เราถอดให้เลยว่ามาจาก เชียง บวก รายา (ราชา) แปล่วาเมืองของพระราชาผู้เป็นใหญ่ คือพระเจ้าเม็งรายา นั่นเอง (พระราชาของชาวเม็ง ซึ่งน่าจะเป็นหนี่งในเชื้อสายของชาวมอญ) ต่อมาสระอาต่อท้ายหดหายก็เป็น “ราย” ... แม้บัดนี้ยังมีหมู่บ้านโบราณชื่อ “สุวรรณรายา” อยูห่างออกไปจากเชียงรายาประมาณ ๑๐ กิโลเมตรา เท่านั้น ไม่เชื่อไปค้นดูจิ

-------คนถางทาง..มีค.๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)