ตาบอด

ใครจะเป็นหมอผ่าตัดตาให้สังคม

คำว่า ความรักทำให้ตาบอด มาจากสำนวนฝรั่งว่า Love is blind

มีความหมายเชิงสำนวนว่า เมื่อเกิดความรัก ย่อมมองไม่เห็นสิ่งอื่นใด ไม่ยอมรับฟังเหตุผลและตรรกใดๆ

คนที่ตนรัก ย่อมทำดี ทำถูก ทั้งสิ้น แม้ทำผิดก็ยอมรับได้

ความเกลียดก็เช่นกัน

ทั้งความรักและความเกลียดทำให้ตาบอด

สังคมที่คนอยู่กันด้วยความรักและความเกลียดจึงเป็นสังคมที่ไร้เหตุผล แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

คนที่เรารักไม่เคยทำผิด คนที่เราเกลียดไม่เคยทำถูก

ใครจะเป็นหมอผ่าตัดตาให้สังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับฉ่ายความเห็น (0)