สัญญา = rom ram

สัญญา คือ ความระลึกรู้ ..สังขารคือ การปรุงคิด (มาจากสมอง)...เวทนาคือการรรับรู้..จิตวิญญาณ คือ ความระหนักรู้

เราจะดับจิตให้จิดว่างเป็น อนัตตาได้ ง่ายที่สุดคือ ดับสังขาร การปรุงโดยสมองนั่นเอง เพราะดับสัญญา ยากมาก ดับเวทนาก็ยากเพราะมันปลายน้ำ สายไปเสียแล้ว ดับจิตยิ่งยากใหญ่ เพราะว่าจิตนี่แหละคือตัวบงการใหญ่ให้เป็นโน่นนี่นั่น ...อุปมากะคอมพ์ สัญญาก็คือหน่วยความจำ มีสอง คือ rom and Ram readonly and random access memories .สังขารคือ software จิตวิญญาณคือ CPU ส่วน Keyboard คือ ผัสสะ ๕๕๕ หน้าจอคือ ทุกขเวทนา ๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)